Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal fuifruimtes

November 2022    

 

Definitie

Een fuifruimte is een overdekte ruimte waarin een feestje of een bepaald clubevent kan plaatsvinden. Een fuif is doorgaans een dansfeest voor en of door jongeren, waarbij ze zich kunnen uitleven op muziek.

Fuiven worden vaak door jongeren zelf georganiseerd. Daardoor kunnen ze heel wat vaardigheden aanleren, zoals de naleving van bepaalde reglementeringen en het sluiten van overeenkomsten met de eigenaar van de fuifruimte. Die eigenaar is ofwel de gemeente, ofwel een particulier.

Naast die doeleinden heeft een fuif ook een financiële waarde. Het is vaak een aangewezen bron van inkomsten voor de vereniging die de fuif organiseert.

Deze data bieden inzicht in de lokale spreiding van fuifruimtes en zalen waarin voornamelijk jongeren occasioneel kunnen feesten.

Totaal aantal fuifruimtes in kaart

De kaart toont het totale aantal fuifruimtes in heel Vlaanderen. Een vergelijking is mogelijk per 10.000 jongeren.

Wanneer je over de kaart hovert, verschijnt een pop-upvenster met een cijfer per 10.000 jongeren voor elke afzonderlijke gemeente. Staat je cursor te dicht op een grens, dan geeft het pop-upvenster de cijfers van beide of meerdere gemeenten weer. Zoom in voor een nauwkeuriger resultaat.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar. 
Hover over het info-icoontje naast de titel van de kaart om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

Totaal aantal fuifruimtes in grafiek

De grafiek toont een staafdiagram van het totaal aantal fuifruimtes per 10.000 jongeren in vergelijking met een geselecteerde vergelijkingsgemeente of -groep. 

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar.
Hover over het info-icoontje naast de titel van de grafiek om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

Aantal fuifruimtes in de basisgemeente

De grafiek toont een cirkeldiagram met het absoluut aantal fuifruimtes in de basisgemeente. Een opdeling in gemeentelijk en particulier niveau is mogelijk. De niveaus worden apart met een andere kleur weergegeven.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar.
Hover over het info-icoontje naast de titel van de grafiek om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

Aantal zalen voor occasioneel gefuif in de basisgemeente

De grafiek toont een cirkeldiagram met het absoluut aantal zalen in de basisgemeente waar occasioneel gefuifd kan worden. Een opdeling in gemeentelijk en particulier niveau is mogelijk. De niveaus worden apart met een andere kleur weergegeven.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar.
Hover over het info-icoontje naast de titel van de grafiek om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

 

Bron

2017, 2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Hoeveel gemeentelijke fuifruimtes telt uw gemeente?
Vul het cijfer 0 in als uw gemeente zelf geen fuifruimtes uitbaat of ondersteunt.

Hoeveel particuliere fuifruimtes telt uw gemeente?
Vul het cijfer 0 in als uw gemeente geen particuliere fuifruimtes erkent. Laat het veld leeg als u niet zeker weet hoeveel particuliere fuifruimtes er in uw gemeente zijn.

Hoeveel gemeentelijke zalen telt uw gemeente waar occasioneel gefuifd kan worden?
Vul het cijfer 0 in als uw gemeente zelf geen zalen uitbaat of ondersteunt die geschikt zijn voor fuiven.

Hoeveel particuliere zalen telt uw gemeente waar occasioneel gefuifd kan worden?
Vul het cijfer 0 in als uw gemeente geen particuliere zalen erkent die geschikt zijn voor fuiven. Laat het veld leeg als u niet zeker weet hoeveel particuliere zalen er in uw gemeente zijn die geschikt zijn voor fuiven.

 

Opmerkingen

88% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 263 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 86% van deze vrijetijdsdiensten vulde specifiek de vragen over fuifruimtes in.

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft mogelijk een invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021.