Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal gebouwen en buitenruimtes voor de jeugd

Mei 2023

 

Definitie

Het dashboard toont de spreiding en het aantal gebouwen en buitenruimtes voor kinderen en jongeren in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep. 

Dit gaat om gebouwen en buitenruimtes die specifiek gebruikt worden om kinderen en jongeren te ontvangen voor ontspanning of voor educatieve evenementen.

Gebouwen voor de jeugd hebben diverse soorten functies. Zo zijn er gebouwen waar verschillende soorten jeugdinitiatieven plaatsvinden, maar er zijn ook gebouwen specifiek voor jeugdwerk. Dat zijn dan accommodaties voor jeugdwerkdoeleinden die mogelijks met het lokale jeugdbeleid verbonden zijn.

Gebouwen voor de jeugd zijn ofwel in gemeentelijk ofwel in particulier bezit.

Naast de gebouwen zijn er de buitenruimtes, waar activiteiten in openlucht en/of op een openbaar domein plaatsvinden. Dat kunnen verschillende types van terreinen zijn: van heide, duinen, speelboomgaarden of speelvijvers, tot speelbossen, speelweides, een speelplein of koer. Er zijn ook speelruimtes op hakselhout, grind, rubber of kunstgras. Tevens kunnen recreatieve sportterreinen dienst doen als een buitenruimte, zoals een wieler- of wandelparcours, een pétanque- of voetbalveld.

De buitenruimtes kunnen specifiek ingericht zijn als een ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren, met zitbanken, een picknickplaats, barbecue, of een kampvuur. Er zijn dan veel speelgelegenheden: klimbomen en boomstronken, (belevings-)toestellen zoals een trampoline, klimrek of schommel, en sportvoorzieningen zoals toestellen voor basket of voetbal, een looppiste of skateterrein.

Mogelijks investeert de gemeente of een vereniging nog in extra voorzieningen, zoals een fietsenstalling of parking. Maar het zou ook kunnen dat ze buitenruimtes zonder toestellen of planmatige inrichting voorzien waar kinderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten.

 

Bron

Registratietool Jeugdmaps

 

Leveringsperiode

Data over gebouwen in juni 2022 over werkjaar 2021.
Data over buitenruimtes in september 2022 over werkjaar 2021.

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media vraagt jaarlijks aan de lokale besturen en aan de koepels van de Vlaamse jeugdbewegingen en --verenigingen om hun data over de jeugdbewegingen en -verenigingen te actualiseren. Dat gebeurt in functie van de vrijstelling op de onroerende voorheffing van de jeugdlokalen. 

De lokale besturen kunnen dan in de toepassing Jeugdmaps de gegevens uploaden over de plaatselijke gebouwen en buitenruimtes van of gebruikt door die jeugdbewegingen en –verenigingen. De koepels van de Vlaamse jeugdbewegingen en –verenigingen doen dit ook voor hun ledenorganisaties. 

De geïmporteerde data bestaat uit volgende criteria:

 • Organisatietype 

 • Organisatielijn 
  Eerstelijns, tweedelijns, derdelijns of niet van toepassing 

 • Organisatie 
  Wel of niet door Vlaanderen erkend 

 • Naam van de koepel 

 • Naam van de jeugdbeweging of –vereniging 

 • Organisatiecode 

 • Gegevens met betrekking tot de vereniging 
  Het KBO-nummer, een omschrijving van de vereniging, de administratieve regio waarin het zich bevindt, de website, of de vereniging gemengd is of er enkel is voor jongens of meisjes, de minimum- en maximumleeftijd van de leden, het ledenaantal, en het leidingsaantal 

 • Adresgegevens 

 • Aantal gebouwen gebruikt door de lokale jeugdbeweging of -vereniging
  Hieronder kan men nog een aantal zaken verder specifiëren; 

  • De beheerder 

  • De staat 

  • Hoofdfunctie 

  • Bouw- en/of renovatiejaar 

  • Wel of niet door de brandweer gecontroleerd 

  • VLAREM-klasse 

  • Aandacht voor toegankelijkheid 

  • Faciliteiten 

  • Aantal verdiepingen 

  • Wel of geen erkend jeugdverblijf 

  • Wel of geen jaarabonnement bij SABAM

  • Wel of geen jaarabonnement voor de billijke vergoeding 

  • Wel of geen verbouwplannen 

 • Aantal buitenruimtes gebruikt door de lokale beweging of vereniging 
  Hieronder kan men nog een aantal zaken verder specifiëren: 

  • Naam 

  • Type van buitenruimte 

  • Inrichting 

  • Verbonden voorziening 

  • Minimum- en maximumleeftijd van de doelgroep 

  • Schaalniveau van de doelgroep 
   Op niveau van straat of wijk, etc. 

  • Openingstijden 

  • Openstelling 

  • Faciliteiten 

  • Bereikbaarheid van de infrastructuur 

  • Wel of geen formele jeugdruimte 

  • Aandacht voor rolstoeltoegankelijkheid

Enkel de lokale besturen en de koepelorganisaties krijgen een login voor Jeugdmaps. Zij kunnen aan hun jeugdbewegingen en -verenigingen een link bezorgen waarmee zij de bovenstaande data kunnen aanpassen of aanvullen.

 

Opmerkingen

Jeugdmaps vraagt geen gegevens op over de beheerders of de eigenaars van de buitenruimtes voor de jeugd. Daardoor is er geen opdeling mogelijk van buitenruimtes op gemeentelijk en op particulier niveau. Dit is wel mogelijk voor de gebouwen voor de jeugd.