Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal actieve klanten van de cultuurhuizen

April 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het aantal actieve bezoekers van de cultuurhuizen in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Actieve klanten zijn geregistreerd in het klantenbestand van het cultuurhuis. Het gaat om klanten met abonnementen of klanten die losse tickets aankopen waarbij het cultuurhuis de persoonsgegevens van de klant registreert.   

Daarnaast hebben deze personen of verenigingen minimaal één keer deelgenomen aan het eigen aanbod (podiumvoorstellingen, educatieve en andere activiteiten, tentoonstellingen, omkaderingsactiviteiten, schoolaanbod…) van het cultuurhuis van het afgelopen werkjaar.  

Onder eigen activiteiten verstaan we activiteiten die inhoudelijk en financieel georganiseerd worden vanuit het cultuurhuis. Dit wil zeggen dat ook de activiteiten in samenwerking met andere partners eigen activiteiten zijn, zolang het cultuurhuis inhoudelijk en financieel betrokken is.  

Voorbeelden van activiteiten zijn 

Podiumactiviteiten:  

  • Theater-, dans-, muziek- (concert) en filmvoorstellingen  

Bijzonder educatieve activiteiten:  

  • Het gaat per definitie om diensten in huis. Ze worden quasi permanent georganiseerd door een derde partij in de infrastructuur van het cultuurhuis. Die derde partij krijgt daarvoor een structurele en substantiële subsidie van een hogere overheid. Voorbeelden van bijzonder educatieve activiteiten zijn een VDAB-cursus, Vormingplusles of de wekelijkse vioolles. 

Educatieve activiteiten:  

  • Educatieve activiteiten zorgen ervoor dat de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden verwerven. De nadruk ligt op het leren en het leerproces, ongeacht de inhoud of de doelgroep. Voorbeelden van educatieve activiteiten zijn workshops, lezingen, cursussen, congressen. 

Omkaderingsactiviteiten:  

  • Omkaderingsactiviteiten vallen niet onder het normale educatieve aanbod van het cultuurhuis, maar zijn activiteiten die een andere activiteit omkaderen en de ervaring van de toeschouwer verder uitbreiden, verdiepen of verrijken. Bv. inleiding, lezing, atelier, workshop, rondleiding, vernissage.  

Tentoonstelling  

Het gaat om een tijdelijke of permanente gelegenheid waarbij een of meerdere personen of organisaties een verzameling voorwerpen aan belangstellenden laten zien. Er worden voornamelijk tentoonstellingen gehouden van beeldende kunsten, zoals fotografie; schilder- of beeldhouwkunst . Enkel de tentoonstellingen die werden 

  • opgenomen in de jaarbrochure of een andere tussentijdse brochure tellen mee.   

Andere activiteiten:  

  • Repetities, vergader-, ontspannings- en ontmoetingsmomenten 

Een cultuurhuis is een open huis gericht op kunst, cultuur of ontmoeting met stevige funderingen in de stad en regio. Het richt zich met een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied.  

Een cultuurhuis is een amalgaam van cultuur-, gemeenschaps-, ontmoetings- en belevingscentra met bijzondere aandacht voor culturele diversiteit. De term cultuurhuis vervangt de termen cultuur- en gemeenschapscentrum.  

Het is een in infrastructuur verankerde culturele ontmoetingsplek die beheerd wordt door de gemeente, een autonoom gemeentebedrijf (AGB) of een extern verzelfstandigd agentschap (EVA vzw).  

Een cultuurhuis functioneert ten behoeve van de lokale bevolking met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding.

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

September 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kan voor deze indicator enkel de data voor de referentiejaar 2021 geraadpleegd worden omwille van het verschil in definiëring van 'cultuurhuis' tussen 2017 en 2021. In 2017 beperkte de scope zich tot door het voormalige lokale cultuurdecreet erkende cultuurcentra, terwijl de definitie van 'cultuurhuis' voor werkjaar 2021 ook culture centra, een gemeenschaps-, belevings-, en/of ontmoetingscentra meeneemt. 
Via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunnen wel de data geraadpleegd worden over de cultuurhuizen van 2006 tot en met 2019 die via het uitgedoofde registratiesysteem CCinC werden opgevraagd.

 

Originele vraagstelling

Hoeveel actieve klanten namen minstens 1 keer deel aan een eigen activiteit van de cultuurhuizen in uw stad/gemeente tijdens het afgelopen werkjaar? 

Hoeveel van die klanten waren gedomicilieerd in uw stad/gemeente?  

 Hoeveel van die klanten waren gedomicilieerd buiten uw stad/gemeente? 

 Kolom 1: 

  • Klanten gedomicilieerd in stad/gemeente: numeriek invulveld + keuzeselectie uit opties ‘geteld’ of ‘geraamd’ 

 Kolom 2: 

  • Klanten gedomicilieerd buiten stad/gemeente: numeriek invulveld + keuzeselectie uit opties ‘geteld’ of ‘geraamd’. 

 

Opmerkingen

Niet alle gemeenten beschikken over een cultuurhuis. Verschijnen de gegevens van een bepaalde gemeente niet in de grafiek, dan beschikt de gemeente niet over een cultuurhuis of heeft ze geen gegevens doorgegeven. De cijfertabel toont uitsluitend de gemeenten waarover de lokale vrijetijdsmonitor cijfers heeft.   

Het aantal exact getelde deelnemers is berekend op basis van de actieve klanten die de cultuurhuizen met hun naam en volledig adres registreren. Een huis kan evenwel niet van alle werkelijke klanten adresgegevens bijhouden, bijvoorbeeld omdat het onvoldoende tijd heeft om de volledige gegevens te registeren aan de kassa op de avond van een voorstelling. Het is evenmin evident om de adresgegevens van alle deelnemers te noteren wanneer één persoon (telefonisch) meerdere kaarten reserveert.   

De lokale vrijetijdsmonitor telt het totale aantal actieve klanten van de eigen activiteiten en splitst hen op in enerzijds het aantal exact getelde deelnemers en anderzijds het aantal geraamde deelnemers. Deelnemers aan receptieve activiteiten of diensten in huis tellen niet mee

Omdat alle activiteiten vanaf maart 2020 afgelast werden, zijn deze cijfers moeilijk te bepalen. Er werden terugvorderingen gemaakt, events uitgesteld of virtuele alternatieven gezocht.