Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal jeugdverblijven en hostels

December 2022

 

Definitie

Een jeugdverblijfcentrum is een jeugdverblijf met een volpension- of een zelfkookformule. Het staat open voor ieder kind of voor iedere jongere, ongeacht etnische afkomst, geloof, gender, of seksuele geaardheid. Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om te ontdekken en om grenzen te verleggen.

Een jeugdverblijfcentrum is geschikt voor bos- of zeeklassen, schoolwerkweken, bezinnings- of studiedagen. Ook jeugd- en andere verenigingen of vriendengroepen vinden er een geschikte plek voor hun jeugdkamp, weekend of cursus.

Een jeugdverblijfcentrum wordt uitgebaat met respect voor het milieu en onze toekomstige generaties. Het moet dus een gezond verblijf stimuleren, bijvoorbeeld met mogelijkheden tot beweging en door gezonde maaltijden aan te bieden. Kinderen en jongeren verblijven daarbij in veilige omstandigheden.

Een hostel ontvangt naast groepen ook individuele gastenen gezinnen.

Aan eigenaars werd gevraagd om aan te duiden in welke hoedanigheid het hostel wordt uitgebaat. Dat kunnen verschillende soorten rechtspersonen of overheden zijn, maar ook particulieren of feitelijke verenigingen.

Naast de hostels zijn er drie types van jeugdverblijven:

 • Type A jeugdverblijven

  Qua comfort en uitrustig is dit de meest eenvoudige categorie. Het hostel voorziet dan bijvoorbeeld geen bedden.

   
 • Type B jeugdverblijven

  Qua comfort en uitrusting is dit de middelste categorie. Het hostel stelt bijvoorbeeld bedden en een minimaal aantal douches ter beschikking.

   
 • Type C jeugdverblijven

  Qua comfort en uitrusting is dit de hoogste categorie. Het hostel beschikt naast bedden en douches nog over voldoende daglokalen. Vaak is het mogelijk om in volpension te verblijven, al is dat geen verplicht criterium.

Voor (jeugd)groepen bieden deze data inzicht in de geografische spreiding van tijdelijke verblijfslocaties. Voor andere stakeholders en overheden kunnen deze data interessant zijn om er een specifiek jeugd-toeristisch beleid mee uit te tekenen.

Totaal aantal jeugdverblijven in kaart

De kaart toont het totale aantal jeugdverblijven in heel Vlaanderen. Een vergelijking is mogelijk per 10.000 kinderen en jongeren.

Wanneer je over de kaart hovert, verschijnt een pop-upvenster met een cijfer per 10.000 jongeren voor elke afzonderlijke gemeente. Staat je cursor te dicht op een grens, dan geeft het pop-upvenster de cijfers van beide of meerdere gemeenten weer. Zoom in voor een nauwkeuriger resultaat.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar. 

Hover over het info-icoontje naast de titel van de kaart om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

Aantal jeugdverblijven

De grafiek toont standaard een staafdiagram van het totaal aantal jeugdverblijven per 10.000 kinderen en jongeren in vergelijking met een geselecteerde vergelijkingsgemeente of -groep. 

De grafiek kan worden verfijnd op basis van twee filters: (1) Kies het erkenningstype van jeugdverblijf; en (2) Kies het type van beheerder. Boven de staafdiagram verschijnen de gefilterde dimensies. Klik op het vinkje in het groene kadertje bovenaan het filtermenu om de selectie te voltooien. Om een selectie weer uit te schakelen, open filtermenu in kwestie opnieuw en klik de geselecteerde velden weer aan. Klik nogmaals op het vinkje in het groene kadertje bovenaan het filtermenu om de selectie te voltooien.

Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar.

Hover over het info-icoontje naast de titel van de grafiek om de bron van de data in kwestie te raadplegen.

Percentage jeugdverblijven per erkenningstype

De grafiek toont op basis van de selectie bij de vorige grafiek een cirkeldiagram met het percentage van jeugdverblijven per erkenningstype in de basisgemeente. De types worden afzonderlijk met telkens een andere kleur weergegeven.

Percentage jeugdverblijven per beheerder

De grafiek toont op basis van de selectie bij de grafiek 'Aantal jeugdverblijven per 10.000 jongeren' een cirkeldiagram met het percentage van jeugdverblijven per beheerder in de basisgemeente. De types worden afzonderlijk met telkens een andere kleur weergegeven.

Percentage erkende capaciteit van jeugdverblijf per beheerder

De grafiek toont op basis van de selectie bij de grafiek 'Aantal jeugdverblijven per 10.000 jongeren' een cirkeldiagram met het percentage van de erkende capaciteit van de jeugdverblijven per beheerder in de basisgemeente. De types worden afzonderlijk met telkens een andere kleur weergegeven.

 

Bron

2017, 2021: Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT)

 

Leveringsperiode

April 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Deze data zijn verkregen op basis van de gegevens over de jeugdverblijven en hostels zoals gepubliceerd op de website jeugdverblijven.be. Het Centrum voor Jeugdtoerisme (CJT) vraagt in functie daarvan jaarlijks aan de verblijven in kwestie om hun gegevens na te kijken en om die zo nodig aan te vullen.

 

Opmerkingen

Alleen de door Vlaanderen erkende jeugdverblijfcentra zijn in dit overzicht opgenomen. Die voldoen aan de minimumnormen voor veiligheid en hygiëne die in het decreet Toerisme voor Allen vastgelegd zijn en die door Vlaanderen worden gecontroleerd. Deze centra houden rekening met de hoofddoelstelling van het decreet, namelijk het verlagen van de vakantiedrempel zodat zoveel mogelijk mensen de kans krijgen om op vakantie te gaan. 

Aangezien het type beheerders of eigenaars niet in een verplicht veld wordt opgevraagd, is dat gegeven bij een minderheid van beheerders of eigenaars niet ingevuld. Vanaf augustus 2022 komt er een nieuw platform en wordt voor het type beheerders of eigenaars een verplicht veld voorzien.