Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevragingsrondes voor lokale besturen

In de lente van 2022 riep de lokale vrijetijdsmonitor voor een tweede keer alle steden en gemeenten in Vlaanderen op om gegevens te registreren over het eigen vrijetijdsbeleid. Lokale cultuur-, jeugd-, sport- en vrijetijdscoördinatoren konden de bevraging dan invullen in een afgeschermde registratietool.

263 lokale besturen (88%) namen in 2021 actief deel. Met dat aandeel ziet 90% van de Vlaamse bevolking zich op verschillende vlakken in de data vertegenwoordigd. We danken alle deelnemers voor hun engagement!

Kaart deelnemende gemeenten

De registratietool is een applicatie van de Vlaamse overheid waar verschillende medewerkers van de lokale vrijetijdsdiensten kunnen inloggen met een digitale sleutel, bijvoorbeeld eID, token of een toepassing zoals ItsMe. Dat is nodig om op een veilige manier data te kunnen invoeren.

Registreren is niet meer mogelijk

Benieuwd naar hoe de tool eruit zag?

Raadpleeg de handleiding van de registratietool. 

Of bekijk het instructiefilmpje hiernaast.

Ben je een lokale cultuur-, jeugd-, sport- of vrijetijdsambtenaar, dan kan dit je bij het volgende meetmoment helpen om je te oriënteren. Schrijf je in op onze nieuwsbrief zodat je we tijdig kunnen contacteren voor een nieuwe bevragingsronde. 

Inschrijven op de nieuwsbrief kan met de knop onderaan de pagina.

Toelichting van de vragen

De lokale vrijetijdsmonitor bevraagt de stedelijke en gemeentelijke vrijetijdsdiensten om data die het van geen andere authentieke bron kan verkrijgen. Simpelweg omdat die data nog niet structureel gemonitord worden, of omdat een andere authentieke bron die data nog niet in een compatibele vorm kan aanbieden.

Bekijk de vragen

Veel van de vragen blijven ongewijzigd om zo een vergelijking overheen de jaren mogelijk te kunnen maken. Dat betekent ook dat veel van de vragen zijn opgesteld volgens een gestandaardiseerde terminologie. We begrijpen dat dit in een dynamisch beleidsveld zoals dat van vrije tijd geen sinecure is. De gehanteerde definities geven echter wel een indicatie. Daarenboven zijn de overzichten van de verschillende vrijetijdscategorieën niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende projecten op voor een zo representatief mogelijke benchmark. 

Naast bovenstaande toelichting van de vragen kan een Excel-versie van de vragenlijst je vrijetijdsdienst helpen bij het organiseren van de bevraging.

Download het Excel-bestand hier

De vragen zijn essentieel om het lokale vrijetijdsbeleid te kunnen monitoren. Dat bleek na een behoefteanalyse van het Departement Cultuur Jeugd en Media, met de medewerking van Sport Vlaanderen, VVSG, de sectorale steunpunten en koepelfederaties, en uiteraard de deelnemende lokale vrijetijdsdiensten zelf.

Jaartijd gegevens

In 2018 en 2022 vonden de eerste twee bevragingsrondes plaats. De lokale vrijetijdsmonitor vroeg dan data op van respectievelijk de werkjaren 2017 en 2021. De derde bevragingsronde is voorzien in 2024 over data van het werkjaar 2023.

Door een momentopname te nemen van telkens drie periodieke werkjaren binnen eenzelfde legislatuur, wil de lokale vrijetijdsmonitor de stedelijke en gemeentelijke administraties zoveel mogelijk ontzorgen.

Meer dan data van de steden en gemeenten alleen

Niet alleen de steden en gemeenten leveren data aan, ook sectororganisaties, koepels en andere entiteiten van de Vlaamse overheid doen dat. Zij vervolledigen de indicatoren van de lokale vrijetijdsmonitor. Zo werken we gaandeweg aan een historische reeks over het lokale vrijetijdslandschap met zo min mogelijk planlast voor jouw stad of gemeente.

Met een historische reeks zijn alle cultuur,- jeugd-, sport- en vrijetijdsambtenaren, maar ook hun schepenen, in staat om hun vrijetijdsbeleid te analyseren. Meer informatie over de inhoud en het doel van de lokale vrijetijdsmonitor lees je op Waarom dit project?

Waarom dit project?