Overslaan en naar de inhoud gaan

Bevragingsrondes voor lokale besturen

Registreer tot 31 mei

De registratietool is een applicatie van de Vlaamse overheid waar verschillende medewerkers van de lokale vrijetijdsdiensten kunnen inloggen met een digitale sleutel, bijvoorbeeld eID, token of een toepassing zoals ItsMe. Dat is nodig om op een veilige manier data te kunnen invoeren.

Vraag de lokale beheerder verantwoordelijk voor het beheer van applicaties in het lokaal bestuur om je de nodige gebruikersrechten te geven. Scroll verder voor meer informatie over de vereenvoudigde registratie!

Ga naar registratietool

Jouw gemeente op de kaart?

Zet jouw gemeente in de verf
en registreer gegevens over het lokaal vrijetijdsbeleid in onze registratietool.

Bezig met laden...

In 2024 loopt de derde bevragingsronde van de lokale vrijetijdsmonitor sinds de lancering in 2018.

Het vorige meetmoment was in 2022 over werkjaar 2021. Net als toen roept de lokale vrijetijdsmonitor weer alle lokale besturen op om gegevens te registreren over het eigen vrijetijdsbeleid. Lokale cultuur-, jeugd-, sport- en vrijetijdscoördinatoren kunnen de bevraging opnieuw invullen in een afgeschermde registratietool.

263 lokale besturen (88%) namen in 2022 actief deel. Met dat aandeel ziet 90% van de Vlaamse bevolking zich op verschillende vlakken in de data vertegenwoordigd. We danken alle deelnemers voor hun engagement!

Hoe registreer je in de registratietool?

Raadpleeg de handleiding van de registratietool. Of bekijk het instructiefilmpje hiernaast.

We reduceerden de planlast voor lokale besturen: minder vragen én eenvoudiger registreren. Vanaf nu kan je indien gewenst vanuit één gebruikersrol in de registratietool gegevens invoeren én bevestigen. 

Ben je een lokale cultuur-, jeugd-, sport- of vrijetijdsambtenaar, dan kan je voor de registratie de gebruikersrol van coördinator opnemen. De coördinator registreert de data in de velden van de registratietool en bevestigt die data op een overzichtspagina.

We verminderden het aantal vragen met betrekking tot 65 survey-indicatoren naar 32! In 2018 telde de registratietool 253 numerieke invoervelden, 273 keuzelijsten en 54 ja/nee-vragen over werkjaar 2017. In 2022 telde de registratietool 426 numerieke invoervelden, 380 keuzelijsten en 133 ja/nee-vragen over werkjaar 2021. In 2024 telt de registratietool 94 numerieke invoervelden, 84 keuzelijsten en 103 ja/nee-vragen over werkjaar 2023.

Toelichting van de vragen

De lokale vrijetijdsmonitor bevraagt de stedelijke en gemeentelijke vrijetijdsdiensten om data die het van geen andere authentieke bron kan verkrijgen. Dat gebeurt omdat de gewenste data nog niet structureel gemonitord worden, of omdat een andere authentieke bron die data nog niet in een compatibele vorm kan aanbieden.

We verkleinden de planlast! Op basis van een evaluatie verminderden we het aantal vragen en gaan we van 65 survey-indicatoren naar 32.
Bekijk welke vragen we hebben behouden.

Bekijk de vragen

Deze gemeenten deden mee in 2022

Kaart deelnemende gemeenten

Veel van de behouden vragen blijven ongewijzigd om zo een vergelijking overheen de jaren mogelijk te kunnen maken. Dat betekent ook dat veel van de vragen zijn opgesteld volgens een gestandaardiseerde terminologie. We begrijpen dat dit in een dynamisch beleidsveld zoals dat van vrije tijd geen sinecure is. De gehanteerde definities geven echter wel een indicatie. Daarenboven zijn de overzichten van de verschillende vrijetijdscategorieën niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende projecten op voor een zo representatief mogelijke benchmark. 

Naast bovenstaande toelichting van de vragen kan een Excel-versie van de vragenlijst je vrijetijdsdienst helpen bij het organiseren van de bevraging.

Download de vragenlijst in Excel
 

De vragen zijn essentieel om het lokale vrijetijdsbeleid te kunnen monitoren. Dat bleek na een behoefteanalyse van het Departement Cultuur Jeugd en Media, met de medewerking van Sport Vlaanderen, VVSG, de sectorale steunpunten en de koepelfederaties, en uiteraard de deelnemende lokale vrijetijdsdiensten zelf.

Tijdlijn van de lokale vrijetijdsmonitor

In 2018 en 2022 vonden de eerste twee bevragingsrondes plaats. De lokale vrijetijdsmonitor vroeg dan data op van respectievelijk de werkjaren 2017 en 2021. De derde bevragingsronde is in 2024 over data van het werkjaar 2023.

Door een momentopname te nemen van telkens drie periodieke werkjaren binnen eenzelfde legislatuur, wil de lokale vrijetijdsmonitor de stedelijke en gemeentelijke administraties zoveel mogelijk ontzorgen.

Meer dan data van de steden en gemeenten alleen

Niet alleen de steden en gemeenten leveren data aan, ook sectororganisaties, koepels en andere entiteiten van de Vlaamse overheid doen dat. Zij vervolledigen de indicatoren van de lokale vrijetijdsmonitor. Zo werken we gaandeweg aan een historische reeks over het lokale vrijetijdslandschap met zo min mogelijk planlast voor jouw stad of gemeente.

Met een historische reeks zijn alle cultuur,- jeugd-, sport- en vrijetijdsambtenaren, maar ook de schepenen, in staat om hun vrijetijdsbeleid te analyseren. Meer informatie over de inhoud en het doel van de lokale vrijetijdsmonitor lees je op Waarom dit project?

Waarom dit project?