Overslaan en naar de inhoud gaan

Inspraak per type doelgroep

Augustus 2023

 

Definitie

Een stad of gemeente kan diverse groepen bij het sport-, jeugd-, en/of cultuurbeleid betrekken. Soorten groepen zijn individuen, inwoners uit een Vlaamse gemeente, leerlingen, mensen in armoede, met een functiebeperking of met een migratieachtergrond. Verder ook nog personen in instellingen, uit de privésector, scholen en het verenigingsleven. De groep hoeft niet noodzakelijk inspraak in de drie beleidsvelden te hebben. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart t.e.m. september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021.

 

Originele vraagstelling

Welke specifieke doelgroepen hebben inspraak in het vrijetijdsbeleid van uw gemeente? Meerdere antwoorden zijn mogelijk, tenzij u niet van toepassing selecteert. De geselecteerde doelgroep heeft niet noodzakelijk inspraak in alle drie de deelsectoren van Cultuur, Jeugd of Sport.

Antwoordmogelijkheden:

- individuen

- inwoners van eigen gemeente

- jongeren

- kinderen

- mensen in armoede

- mensen met een functiebeperking

- mensen met een migratieachtergrond

- niet van toepassing

- ouders en gezinnen

- personen in instellingen

- scholen

- verenigingsleven

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.