Overslaan en naar de inhoud gaan

Steunmiddelen naar aanleiding van de coronacrisis

September 2023

 

Definitie

Deze indicator kadert in een monitoring van de middelen uit het coronanoodfonds, alsook de ondersteuning van het lokaal verenigingsleven door de coronacrisis. Naar aanleiding van de coronacrisis richtte de Vlaamse Regering op basis van het zogenaamde Nooddecreet van 19 juni 2020 een noodfonds op voor de vrijetijdssectoren. Het noodfonds bevat verschillende steunmaatregelen die gedeeltelijk de financiële schade in de cultuur-, jeugd- en sportsector moet compenseren.

De lokale vrijetijdsmonitor vraagt niet alleen naar de steunmaatregelen van het coronanoodfonds zelf. Het gaat om de eventuele eigen extra middelen voor de vrijetijdssectoren die de gemeente besteedde of besteedt naar aanleiding van de coronacrisis.

De lokale vrijetijdsmonitor somt de onderstaande middelen op:

Nieuwe of extra rechtstreekse financiële ondersteuning aan verenigingen

Nieuwe of extra onrechtstreekse financiële ondersteuning aan verenigingen

Nieuwe of extra logistieke ondersteuning aan verenigingen

Ondersteuning door specifieke communicatie en promotie voor het lokaal verenigingsleven

Extra vorming en opleiding 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2021

Deze indicator wordt nieuw ontsloten en is niet beschikbaar in de lokale vrijetijdsmonitor voor werkjaar 2017.

 

Originele vraagstelling

Wanneer werden of worden de middelen van het coronanoodfonds besteed? Klik per werkjaar op Kies waarden om een aandeel in percentage te kunnen selecteren van middelen die uw gemeente uit het coronanoodfonds besteedde of besteedt aan de vrijetijdssectoren in respectievelijk 2020, 2021, en 2022.

De antwoordmogelijkheden zijn:

0%

2% tot 25%

26% tot 50%

51% tot 75%

76% tot 99%

100%

Hoeveel van de middelen van het coronanoodfonds besteedde of besteedt uw gemeente over de drie deelsectoren? Indien dit van toepassing is, splits hier het aandeel in percentage dat u bij de vorige vraag selecteerde verder uit over de drie deelsectoren. Vermeld het cijfer 0 als uw gemeente voor een specifiek werkjaar of deelsector geen middelen uit het coronanoodfonds besteedde of besteedt.

Hoe werden of worden de middelen van het coronafonds besteed over de drie deelsectoren? Klik op Kies waarden onder de titeltjes van de drie aparte deelsectoren om aan te geven hoe uw gemeente de middelen uit het coronanoodfonds besteedde of besteedt. U neemt daarvoor het volledige aandeel mee over de drie verschillende werkjaren die van toepassing zijn.

 

Opmerkingen

De middelen specifiek verstrekt aan de lokale cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, zijn niet geoormerkt. De besteding ervan moet dan ook niet worden verantwoord. Dat betekent dat de lokale ambtenaren voor vrije tijd de vragen eerder optioneel beantwoorden. Dit is uiteraard ook het geval voor alle overige vragen van de lokale vrijetijdsmonitor.

Een benchmark is niet overal even toepasbaar, of zelfs niet wenselijk. Daarom zorgt de lokale vrijetijdsmonitor in de eerste plaats voor een zo duidelijk mogelijke rapportering van de aangeleverde cijfers. Er is besloten om op globaal niveau te rapporteren, en dus om voor deze indicator af te stappen van een rapportering met benchmark op individueel niveau van de lokale besturen.

Het overzicht van steunmiddelen is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de tot hiertoe bekendste ondersteuningsvormen op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te kunnen maken.

In totaal hebben 214 - op een totaal van 300 - lokale besturen minstens één vraag over het coronanoodfonds beantwoord. Dat is 81% van het totale aantal deelnemers, en 71% van alle Vlaamse steden en gemeenten. Vraag 3 ontving de meeste antwoorden.

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.