Overslaan en naar de inhoud gaan

Betrokkenheid van sportclubs in andere beleidsvelden

Augustus 2023

 

Definitie

Een sportclub of -vereniging is een groepering van mensen die zich structureel en duurzaam organiseren met als primaire doelstelling sport te beoefenen. Zij organiseren sportactiviteiten waarbij de fysieke inspanning centraal staat. Het maakt daarbij niet uit of de sportclub of -vereniging al dan niet is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie.  

Actieve betrokkenheid houdt in dat de sportclub of -vereniging zich stelselmatig inzet om één of meerdere beleidsdoelstellingen te behalen uit een ander beleidsveld. Enkele voorbeelden: een sportvereniging is actief betrokken bij het beleidsveld werk, onderneming en middenstand als het een structurele werking uitbouwt waarin het meewerkt aan tewerkstellingsprojecten; een sportvereniging is actief betrokken bij het beleidsveld sociaal beleid, welzijn en OCMW als haar werking focust op vluchtelingen met het oog op lokale integratie; etc. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart t.e.m. september 2022 over werkjaar 2021.

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Werken één of meerdere sportclubs of -verenigingen in uw gemeente actief mee aan projecten uit andere beleidsvelden dan sport? (Ja of nee) 

Keuze andere beleidsvelden: 

 • Buitenschoolse opvang  

 • Cultuur  

 • Gezondheid  

 • Huis van het Kind  

 • Jeugd  

 • Kleuteropvang met kwaliteitslabel  

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid  

 • Onderwijs  

 • Regie Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA)  

 • Ruimtelijke ordening en milieu  

 • Sociaal beleid, welzijn en OCMW  

 • Toerisme  

 • Werk, onderneming en middenstand 

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.