Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzet gemeentelijke vrijwilligers uit andere beleidsdomeinen dan vrije tijd

September 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont aantal unieke vrijwilligers dat de gemeente inzet voor de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport die uit andere sectoren komen dan de drie desbetreffende beleidsvelden. 

Een gemeentelijke cultuur-, jeugd- of sportdienst kan voor het eigen beleid vrijwilligers inschakelen van een organisatie uit een andere sector. De dienst in kwestie kan ook een vrijwilliger inschakelen die zich voornamelijk inzet voor een gemeentedienst uit een ander beleidsveld. Daartoe behoren ook de vrijwilligers uit een bepaald deel van de werking, die zich tijdelijk inzetten voor cultuur, jeugd of sport, bijvoorbeeld vrijwilligers van het archief. 

 

Andere mogelijke beleidsvelden zijn: 

• Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)  

• Cultuur  

• Erfgoed  

• Gezondheid  

• Huis van het Kind  

• Jeugd Mobiliteit en verkeersveiligheid  

• Onderwijs  

• Ruimtelijke ordening en milieu  

• Sociaal beleid, welzijn en OCMW  

• Sport  

• Toerisme  

• Werk, onderneming en middenstand 

 

Er kunnen verschillende vrijwilligersvergoedingen in gebruik zijn:    

 • Forfaitaire onkostenvergoeding 
  Dit gaat om vrijwilligersvergoedingen waar geen bewijsstukken tegenover staan. Wel moeten organisaties en verenigingen rekening houden met maximum bedragen per dag én per jaar. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. Verder betreft de forfaitaire onkostenvergoeding het beperkt vergoeden van vervoerskosten, waar daarentegen wel kostennota's als bewijsstuk tegenover staat. Ook tickets voor openbaar vervoer of een vergoeding voor het gebruik van de fiets vallen hier onder. 

 • Incentive 
  Dit gaat doorgaans om efficiënte motiveringsinstrumenten zoals een niet-financiële beloning in de vorm van kledij, een sportcheque of boekenbon. 

 • Reële onkostenvergoeding 
  Dit gaat om vrijwilligersvergoedingen waar bewijsstukken tegenover staan. De reële (on)kostenvergoeding heeft geen bovengrens en is in wezen dus onbeperkt. Het betreft bijvoorbeeld kassaticketjes of facturen. 

 • Zonder vrijwilligersvergoeding 
  Dit gaat om personen die voor hun vrijwilligerswerk geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Vrijwilligersvergoedingen zijn immers niet verplicht. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Schakelt uw gemeente voor haar vrijetijdsbeleid vrijwilligers in uit andere beleidsvelden?

Indien ja, klik op Kies waarden om de beleidsvelden te kunnen selecteren die van toepassing zijn. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.  

• Vrijwilliger voor Cultuur met forfaitaire vergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Cultuur met reële kostenvergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Cultuur met incentive ja of nee  

• Vrijwilliger voor Cultuur zonder vrijwilligersvergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Jeugd met forfaitaire vergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Jeugd met reële kostenvergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Jeugd met incentive ja of nee  

• Vrijwilliger voor Jeugd zonder vrijwilligersvergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Sport met forfaitaire vergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Sport met reële kostenvergoeding ja of nee  

• Vrijwilliger voor Sport met incentive ja of nee  

 • Vrijwilliger voor Sport zonder vrijwilligersvergoeding ja of nee 

 

Indien ja, andere beleidsvelden: 

• Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)  

• Cultuur  

• Erfgoed  

• Gezondheid  

• Huis van het Kind  

• Jeugd Mobiliteit en verkeersveiligheid  

• Onderwijs  

• Ruimtelijke ordening en milieu  

• Sociaal beleid, welzijn en OCMW  

• Sport  

• Toerisme  

• Werk, onderneming en middenstand