Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal Vlaams erkende jeugdbewegingen en -verenigingen

Maart 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het totaal aantal jeugdbewegingen en -verenigingen per 10.000 jongeren en kinderen in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep. De data bieden inzicht in de aantallen en geografische spreiding van de jeugdbewegingen en -verenigingen in Vlaanderen, meer bepaald in de lokale spreiding van de diverse lokale groepen. 

De door Vlaanderen erkende jeugdbewegingen behoren tot een ruime categorie die ook de jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven, het open jeugdwerk en de speelpleinwerkingen in Vlaanderen omvat.   

Raadpleeg ook de metadatafiches van: 

Jeugdbewegingen zijn decretaal of landelijk erkende jeugdwerkorganisaties met relatief zelfstandig functionerende groepen die op lokaal niveau actief zijn met een vaste groep leden. De leden komen regelmatig samen, ook buiten de schoolvakanties. Voor een doorsnee activiteit van de werking zijn de meeste aanwezige kinderen en jongeren aangesloten en verzekerd via de lokale groep van de landelijke koepel van de jeugdbeweging. Die lokale groep betaalt jaarlijks een bijdrage aan de koepelfederatie. 

 

Bron

2017, 2021:

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

Chirojeugd Vlaanderen, het Evangelisch Jeugdverbond (EJV), FOS Open Scouting, IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen, Jeugd Rode Kruis, de Kristelijke Arbeidersjongeren (KAJ), de Katholieke Landelijke Jeugd (KLJ), Katholieke Studentenactie (KSA), en Scouts en Gidsen Vlaanderen. 

 

Leveringsperiode

Chirojeugd Vlaanderen: april 2022 met update in september 2022 over schooljaar 2021-2022. 

EJV: april 2022 over schooljaar 2021-2022. 

FOS: september 2022 met update in oktober 2022 over schooljaar 2021-2022. 

IJD: april 2022 over schooljaar 2021-2022. 

Jeugd Rode Kruis: april 2022 over schooljaar 2021-2022. 

KAJ: april 2022 over schooljaar 2021-2022. 

KLJ: april 2022 over schooljaar 2021-2022. 

KSA: februari 2022 over schooljaar 2021-2022. 

Scouts en Gidsen Vlaanderen: april 2022 over schooljaar 2021-2022. 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

De koepelorganisaties van de Vlaamse jeugdbewegingen en –verenigingen monitoren hun lokale groepen in individuele CRM-systemen, waarbinnen de lokale groepen jaarlijks gevraagd wordt om hun gegevens te controleren en zo nodig te updaten. De gevraagde data werden uit deze systemen geëxtraheerd en in een Excelbestand aan de lokale vrijetijdsmonitor bezorgd. 

 

Opmerkingen

Een aantal lokale  Vlaamse jeugdbewegingen en –verenigingen zijn (administratief) gefuseerd om hun krachten te bundelen. Dat trekt  de aantallen mogelijk naar beneden. Bij sommige jeugdbewegingen en –verenigingen heeft de coronapandemie van 2020 en 2021 mogelijk een invloed gehad op de aantallen.  

Zowel het Jeugdverbond voor Natuur en Milieu (JNM) als het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) konden in 2022 geen data aanleveren. In 2017 was dat ook het geval voor VNJ, net als voor het Evangelisch Jeugdverbond (EJV) en Jeugd Rode Kruis.   

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 55% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over aanbod en participatie Jeugd. In 2018 was dat 50% van 232 vrijetijdsdiensten.  

 Door de coronapandemie is het werkjaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.