Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal jeugdhuizen- of clubs in Vlaanderen

Januari 2023

 

Definitie

Het dashboard toont op basis van de selectie per type jeugdvereniging het aantal lokale groepen per 10.000 kinderen en jongeren in de gemeente. De data bieden inzicht in de aantallen en geografische spreiding van het open jeugdwerk in Vlaanderen, meer bepaald in de lokale spreiding van de diverse lokale jeugdhuizen en –clubs. 

Jeugdhuizen- of clubs behoren tot een ruime categorie die ook de Vlaams erkende jeugdbewegingen, jeugdverenigingen, jeugdinitiatieven en speelpleinwerkingen in Vlaanderen omvat.   

Raadpleeg ook de metadatafiches van: 

Jeugdhuizen en –clubs zijn ontmoetingsplaatsen voor jongeren en behoren tot het open jeugdwerk. Ze hebben een werking die voor en door jongeren in de vrije tijd georganiseerd wordt. Het open jeugdwerk organiseert activiteiten rond bepaalde thema’s die de eigenheid van jongeren weerspiegelen. Daardoor hebben de jeugdhuizen of de -clubs het potentieel om uit te groeien tot plekken waar jongeren kunnen proeven van ondernemerschap. 

De kern van wat een jeugdhuis of –club in de samenleving kan betekenen, kan met 4 functies worden samengevat:  
 

  1. Ontmoeting is de basis. Van daaruit worden jonge mensen uitgenodigd om zich te engageren.  

  1. De werking wil jongeren actief inzetten, waardoor het jeugdhuis voortdurend blijft evolueren.  

  1. Een jeugdhuis wordt draaiende gehouden door een brede groep jongeren die zich samen voor hun cultuur inzetten.  

  1. Daar leren zij al doende van mekaar, of aan de hand van een cursus. 

Een jeugdhuis of –club is met andere woorden veel meer dan enkel een accommodatie. 

 

Bron

2017, 2021: Formaat, registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Formaat: april 2022 over werkjaar 2021.  

Lokale vrijetijdsmonitor: van maart tot september 2022 over werkjaar 2021. 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

De registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor vraagt het aantal lokale groepen van jeugdhuizen of –clubs op die door de gemeente zelf zijn opgericht.  

Daarnaast is er Formaat, de koepelorganisatie van het open jeugdwerk. Zij tracht zoveel mogelijk particuliere lokale jeugdhuizen en -clubs bij te houden. De lidmaatschapsprocedure van Formaat steunt op acht strategische bouwstenen. Daarover gaat zij in gesprek met een initiatief dat zich wil aansluiten. De data waarover de lokale vrijetijdsmonitor rapporteert, zijn afkomstig uit het verslag van die gesprekken. 

 

Opmerkingen

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 55% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over aanbod en participatie Jeugd. In 2018 was dat 50% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.