Overslaan en naar de inhoud gaan

Het doelgroepenbeleid rond de vrijetijdsactiviteiten in Vlaanderen

April 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het doelgroepenbeleid rond de vrijetijdsactiviteiten de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Meer bepaald bieden deze data inzicht in de trends over het beschikbare vrijetijdsaanbod in Vlaanderen in verhouding tot specifieke doelgroepen en leeftijdscategorieën waar de stad of gemeente op inzet.

De stad of de gemeente kan een of meer vrijetijdsactiviteiten organiseren voor een specifieke doelgroep of leeftijdscategorie.

Bekijk hier de vrijetijdsactiviteiten waarop het lokale bestuur volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor een doelgroepenbeleid kan toepassen.

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende doelgroepen op:

 • asielzoekers
 • bewoners van orginstellingen
 • bezoekers van dienstencentra, wijk- of buurthuizen
 • gedetineerden
 • jongeren
 • kinderen
 • minder mobiele personen
 • ouderen en senioren
 • ouders, gezinnen of families
 • personen in armoede
 • personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond
 • personen met een specifieke zorgbehoefte

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende leeftijdscategorieën op:

 • 0 tot 12 jaar
 • 13 tot 17 jaar
 • 18 tot 24 jaar
 • 25 tot 34 jaar
 • 35 tot 44 jaar
 • 45 tot 54 jaar
 • 55 tot 64 jaar
 • 65+ jaar

 

Bron

2017: Niet van toepassing

2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2021

 

Originele vraagstelling

Vul bij benadering de gegevens in van de cultuur- en vrijetijdsinitiatieven die de gemeente zelf organiseert. Voor wie organiseert uw gemeente deze cultuurinitiatieven?

Klik op ‘Kies waarden’ onder het titeltje ‘Bereikte doelgroepen’ om de doelgroepen van deze activiteiten te selecteren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Selecteer hier voor welke doelgroepen de gemeente het cultuurinitiatief organiseert. Selecteer ‘Niet van toepassing’ als de gemeente voor dit initiatief geen specifiek doelgroepenbeleid heeft.

Klik op ‘Kies waarden’ onder het titeltje ‘Bereikte leeftijdscategorieën’ om de leefgroepen van deze activiteiten te kunnen selecteren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Selecteer hier voor welke leefgroepen de gemeente het cultuurinitiatief organiseert. Selecteer alle waarden als de gemeente voor dit initiatief geen specifieke leefgroepen registreert.

 

Opmerkingen

Het overzicht is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt alleen de meest voorkomende activiteiten op om zo een vergelijking op basis van data te kunnen maken.

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen over aanbod en participatie Cultuur in. In 2018 was dat 53% van 232 vrijetijdsdiensten.

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.  

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft veel invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021. De data hebben betrekking op alle geplande activiteiten, ongeacht ze wel of niet hebben plaatsgevonden door de coronamaatregelen.