Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking tussen de cultuurhuizen en externe partners

Augustus 2023

 

Definitie

Deze indicator geeft weer voor welke activiteitenhet cultuurhuis samenwerkte met welke samenwerkingspartners in het afgelopen werkjaar. 

Het gaat over eigen activiteiten, zowel binnen als buiten het cultuurhuis, die georganiseerd worden door het desbetreffende cultuurhuis, zowel publieksactiviteiten als activiteiten voor een beperkte groep die het huis zelf organiseert dan wel in samenwerking met anderen. Samenwerking impliceert dat het huis inhoudelijk en/of financieel participeert.   

Een cultuurhuisis een open huis, gericht op kunst, cultuur of ontmoetingmet stevige funderingen in de stad en in de regio.Hetricht zicht met een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied.  

Een cultuurhuis is een amalgaam van cultuur-, gemeenschaps-, ontmoetings- en belevingscentra met bijzondere aandacht voor culturele diversiteit.De term cultuurhuis vervangt de termen cultuur- en gemeenschapscentrum.  

Het is een in infrastructuur verankerde culturele ontmoetingsplek die beheerd wordt door de gemeente of door een autonoom gemeentebedrijf (AGB) of een extern verzelfstandigd agentschap (EVA vzw).  

Een cultuurhuis functioneert ten behoeve van de lokale bevolking met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding.  

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart t.e.m. september 2022 over werkjaar 2021.

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2021

 

Originele vraagstelling

Werkt het cultuurhuis in uw gemeente voor deze activiteiten samen met andere organisatoren? 

Keuze activiteiten: 

 • Educatieve activiteiten (ja of nee) 

 • Omkaderingsactiviteiten (ja of nee)

 • Podiumactiviteiten (ja of nee)

 • Schoolactiviteiten (ja of nee)

 • Tentoonstellingen (ja of nee)

 

Keuzelijst externe partners: 

 • Amateurkunstenfederatie 

 • Amateurkunstenvereniging voor kinderen en jongeren 

 • Ander cultuurhuis 

 • Andere gemeentelijke dienst 

 • Avansa 

 • Basisonderwijs of secundair onderwijs 

 • Buitenschoolse opvang 

 • Deeltijds kunstonderwijs (DKO) 

 • Gemeentelijke dienst cultuur 

 • Gemeentelijke dienst jeugd 

 • Hoger onderwijs 

 • Individuen 

 • Kleuteropvang met kwaliteitslabel 

 • Lokale vereniging of actor 

 • OCMW 

 • Openbare bibliotheek 

 • Overheid 

 • Particuliere bibliotheek 

 • Private onderneming 

 • Samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid 

 • Vereniging sociaal-cultureel (volwassenen)werk 

 • Vereniging of actor buiten het werkgebied 

 • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 

 • Volwassenonderwijs of centrum voor basiseducatie 

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.