Overslaan en naar de inhoud gaan

Betrokkenheid van culturele verenigingen in andere beleidsvelden

Augustus 2023

 

Definitie

De mate waarin culturele verenigingen in de stad of gemeente actief betrokken is bij en meewerkt aan projecten buiten het beleidsveld cultuur. 

Actieve betrokkenheid houdt in dat de culturele vereniging in kwestie zich stelselmatig inzet om één of meerdere beleidsdoelstellingen te behalen uit een ander beleidsveld. Enkele voorbeelden: een culturele vereniging is actief betrokken bij het beleidsveld ruimtelijke ordening en milieu als zij zich ook focust op leegstaande gebouwen om die te regenereren en nieuw leven in te blazen; een culturele vereniging is actief betrokken bij het beleidsveld onderwijs als zij ook een educatief aanbod ontwikkelt voor lagere scholen; een culturele vereniging is actief betrokken bij het beleidsveld sociaal beleid, welzijn en OCMW, alsook bij het beleidsveld werk, onderneming en middenstand als zij via vrijwilligerswerk vluchtelingen aan een eerste werkervaring helpt, etc.

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart t.e.m. september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Werken één of meerdere culturele verenigingen in uw gemeente actief mee aan projecten uit andere beleidsvelden dan cultuur? 

Keuze andere beleidsvelden: 

 • Buitenschoolse opvang 

 • Gezondheid 

 • Huis van het Kind 

 • Jeugd 

 • Kleuteropvang met kwaliteitslabel 

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid 

 • Onderwijs 

 • Regie Buitenschoolse Opvang en activiteiten (BOA) 

 • Ruimtelijke ordening en milieu 

 • Sociaal beleid, Welzijn en OCMW 

 • Sport 

 • Toerisme 

 • Werk, onderneming en middenstand 

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.