Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerkingsincentives voor clubs en verenigingen

Augustus 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont de incentives die de gemeente inzet om clubs of verenigingen in de cultuur-, jeugd- of sportsector met elkaar te laten samenwerken. Incentives zijn doorgaans efficiënte motiveringsinstrumenten en kunnen betrekking hebben op:

Procesbegeleiding

Dit gaat om het begeleiden of adviseren van clubs of verenigingen bij omvangrijke en ingewikkelde werkprocessen op vlak van bijvoorbeeld organisatieontwikkeling, beleid, kwaliteit, of cultuur. Het resultaat is dikwijls een actieplan: een overzicht met uit te voeren prioritaire actiepunten en hoe deze naar het werkterrein te vertalen. Procesbegeleiding situeert zich in de visie- en strategievorming van het project dat de gemeente mee opvolgt. Procesbegeleiders ondersteunen, maar het proceseigenaarschap voor eindbeslissingen en keuzes blijft bij de clubs of verenigingen.

Personeel

Dit gaat bijvoorbeeld om expertisedeling ter ondersteuning van gemeentepersoneel of personeel betrokken in de samenwerking met clubs en verenigingen. In het bijzonder gaat het hier om incentives op groepsresultaten; of vormingsmogelijkheden om bij het personeel betekenis te geven aan de samenwerking.

Logistiek

Dit gaat om het ter beschikking stellen van materiaal om de samenwerking tussen clubs of verenigingen te faciliteren; gaande van stoelen of tafels tot beamers, projectieschermen en wifi.

Infrastructuur

Dit gaat om het terbeschikking stellen van aantrekkelijke lokalen, terreinen of zalen en productieve omgevingen waar de samenwerking met clubs of verenigingen kan doorgaan.

Financiën

Dit gaat erover wanneer de gemeente aan haar diensten project- of werkingssubsidies geeft voor initiatieven in functie van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Maar het kan ook gaan om het geven van kortingen of bonussen.

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021.

 

Originele vraagstelling

Welke incentives zet de gemeente in per beleidsdomein (cultuur, jeugd, sport) om clubs en verenigingen te laten samenwerken in de vrijetijdssectoren? De lokale vrijetijdsmonitor onderscheidt vijf incentives: financieel, infrastructuur, logistiek, personeel, procesbegeleiding.

Klik op “Kies waarden” onder het betreffende beleidsveld om de incentives te kunnen selecteren die voor dat beleidsveld van toepassing zijn. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.