Overslaan en naar de inhoud gaan

Totaal bereik van jeugdverenigingen in Vlaanderen

April 2023

 

Definitie

Het aantal lokale afdelingen van jeugdbewegingen in Vlaanderen. Dat zijn relatief zelfstandig functionerende groepen of jeugdverenigingen die actief zijn op het grondgebied van één gemeente, maar die wel leden kunnen werven van buiten die gemeente. Voor hun lidmaatschap bij een landelijk erkende jeugdvereniging betalen de lokale afdelingen jaarlijks een bijdrage aan hun koepelfederatie. Deze groepsbijdrage is doorgaans een voorwaarde voor de algemene ondersteuning van de koepel, en ook nuttig voor bijvoorbeeld de brandverzekering van de lokalen. Een lokale afdeling heeft mogelijks een jaarwerking en een groepsraad of bestuursgroep met leidingsleden die de verantwoordelijkheid opnemen voor hun eigen werking. Zij kunnen dus onafhankelijk beslissingen nemen ten opzichte van hun moederorganisatie. Toch dienen de lokale afdelingen evenwel te functioneren binnen de missie en visie van hun koepelfederatie. 

Binnen jeugdwerk wordt niet gemakkelijk in werksoorten gedacht. Definiëren sluit vormen en experimenten uit. Toch hanteren jeugd- of jongerenbewegingen zelf wel enkele criteria om aan te geven dat zij een jeugdbeweging zijn: 

  • Een jeugdbeweging is een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie die op het lokale niveau actief is met een vaste groep leden die regelmatig samenkomt, ook buiten de schoolvakanties. In deze organisatie staan spel, groep en ontplooiing centraal. Zo wil de jeugdbeweging bijdragen tot een totale persoonsvorming bij hun leden.  

  • Een jeugdbeweging is een ledenbeweging met een ledenbestand. Dit wil zeggen dat het merendeel van de aanwezige kinderen en jongeren op een doorsnee activiteit aangesloten en verzekerd zijn via de lokale groep van de landelijke koepel van de jeugdbeweging. 

  • De eindverantwoordelijkheid voor de werking van een jeugdbeweging ligt bij de jongeren zelf. Een jeugdbeweging is er immers niet alleen voor de jeugd, maar ook door de jeugd. Een jeugdbeweging kan maar bestaan dankzij het vrijwillige engagement van jongeren en dit zowel op lokaal als op bovenlokaal vlak. Zo ontstaat een lokale afdeling als een groep jongeren de verantwoordelijkheid opneemt om activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren uit hun dorp of omgeving.  

  • Voor haar leden voorziet de jeugdbeweging een doorgroeimodel. Als lid doorloop je verschillende leeftijdsgroepen. De laatste stap biedt de mogelijkheid om leiding te geven. Vrijwilligers op lokaal niveau kunnen daarnaast hun engagementen verder opnemen op bovenlokaal vlak.

 

Bron

Scouts en Gidsen Vlaanderen 

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Vul bij benadering het aantal jeugdverenigingen in die uw gemeente op basis van een subsidie- of erkenningsprocedure erkent. Die erkenning staat echter los van het eventuele lidmaatschap van die vereniging tot de Jeugdraad. Jeugdverenigingen zijn verenigingen binnen het (open) jeugdwerk die groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven voor kinderen en jongeren organiseren. Er bestaan verschillende verschijningsvormen of werksoorten die gestructureerde activiteiten aanbieden met een specifiek vrijetijdsaanbod voor de jeugd.

JEUGDBEWEGINGEN, JEUGDHUIZEN OF -CLUBS

Voer getal in aantal lokale groepen

Voer getal in aantal vrijwilligers

Voer getal in aantal leden

SPEELPLEINWERKINGEN

Voer getal in aantal locaties

Vermeld hier het totale aantal locaties waar een speelpleinwerking plaatsvindt. Heeft uw gemeente één werking op twee verschillende locaties, dan vult u het getal ‘2’ in. Voer getal in aantal vrijwilligers Vermeld hier het totale aantal medewerkers die zich vrijwillig inzetten voor de begeleiding van de activiteiten of voor de ondersteuning van de werking.

Voer getal in aantal deelnemers

Vermeld hier het totale bereik van de speelpleinwerkingen. Dat is het aantal individuele kinderen die zich voor een speelpleinwerking hebben ingeschreven.

ANDERE PARTICULIERE JEUGDVERENIGINGEN

Voer getal in aantal lokale groepen of initiatieven

Voer getal in aantal vrijwilligers

Voer getal in aantal leden

 

Opmerkingen

Het gebeurt dat niet alle info volledig ingevuld wordt of dat er leden niet ingeschreven worden.