Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal sportclubs in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het aantal sportclubs van de gemeente in verhouding tot de vergelijkingsgroep. De data bieden inzicht in de monitoringsnoden van een stad of gemeente rond sportclubs.  

Een sportclub of -vereniging is een groep mensen die zich structureel en duurzaam organiseren om sport te beoefenen. De sportclub of vereniging is aangesloten bij een erkende Vlaamse sportfederatie. 

Om te bepalen tot welke gemeente een sportclub behoort, gebruikt Sport Vlaanderen het volgende watervalsysteem:  

Als de sportclub gebruik maakt van sportinfrastructuur, dan geldt de gemeente van de sportinfrastructuur als gemeente van de sportclub.  

Als een sportclub geen gebruik maakt van sportinfrastructuur (bijvoorbeeld om te wandelen, te joggen of voor wielertoerisme), dan bepaalt het correspondentieadres tot welke gemeente een sportclub behoort. 

Als er ook geen correspondentieadres is maar wel een maatschappelijke zetel, dan bepaalt de maatschappelijke zetel de gemeente.  

 

Bron

2017, 2021: databank van Sport Vlaanderen  

 

Leveringsperiode

Juli 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen de data van de sportclubs worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021. 

Daarnaast zijn op het Kennisplatform van Sport Vlaanderen uitgebreide data over de sportclubs beschikbaar vanaf 2014.

 

Originele vraagstelling

Deze cijfers zijn verkregen via de jaarlijkse (verplichte) ledenaangiftes van de gesubsidieerde en louter erkende sportfederaties op basis van het decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector van 10 juni 2016.