Overslaan en naar de inhoud gaan

Het doelgroepenbeleid van de cultuurhuizen in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het aantal cultuurhuizen dat een doelgroepenbeleid heeft voor de eigen activiteiten in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

De cultuurhuizen kunnen een of meer activiteiten organiseren voor een specifieke doelgroep. 

Bekijk hier de activiteiten waarop een cultuurhuis volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor een doelgroepenbeleid kan toepassen. 

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende doelgroepen op:  

 • asielzoekers

 • bewoners van zorginstellingen

 • bezoekers van dienstencentra, wijk- of buurthuizen

 • gedetineerden

 • jongeren

 • kinderen

 • minder mobiele personen

 • ouderen en senioren

 • ouders, gezinnen of families

 • personen in armoede

 • personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond

 • personen met een specifieke zorgbehoefte

Deze data bieden inzicht in hoe de dienstverlening van de cultuurhuizen naar specifieke doelgroepen evolueert. Een cultuurhuis heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Daarom krijgt het specifieke opdrachten van het lokale bestuur die mogelijk voor een specifieke doelgroep bestemd zijn. 

 

Bron

2017: NVT

2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor  

 

Leveringsperiode

Van maart tot september 2022 over werkjaar 2021  

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor worden alleen de data voor referentiejaar 2021 ontsloten. 

Daarnaast zijn op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media data over de cultuurhuizen beschikbaar die van 2006 tot en met 2019 via het uitgedoofde registratiesysteem CCinC werden opgevraagd. 

 

Originele vraagstelling

Selecteer voor de eigen activiteiten rond welke beleidsdoelstelling en of doelgroep wordt gewerkt. Klik op ‘Kies waarden’ onder het titeltje ‘Doelgroepen’ om de doelgroepen van deze activiteiten te kunnen selecteren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Selecteer ‘Niet van toepassing’ als het cultuurhuis in uw gemeente voor deze activiteiten geen specifiek doelgroepenbeleid heeft.  

 

Opmerkingen

Niet alle steden en gemeenten beschikken over een cultuurhuis. Verschijnen de gegevens van een bepaalde gemeente niet in de grafiek, dan beschikt de gemeente niet over een cultuurhuis of heeft ze geen gegevens doorgegeven. De cijfertabel toont uitsluitend de gemeenten waarover de lokale vrijetijdsmonitor cijfers heeft.    

In sommige steden en gemeenten maakt de werking van het cultuurhuis integraal deel uit van de lokale cultuurdienst. 

De doelgroepen van de cultuurcentra werden vóór het referentiejaar 2017 al via CCinC opgevraagd, maar wel in een ander vorm. Dat bemoeilijkt een vergelijking tussen de referentiejaren 2017 en 2021. De resultaten van referentiejaar 2017, en ook vorige referentiejaren kunnen alsnog geraadpleegd worden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen over aanbod en participatie Cultuur in. In 2018 was dat 53% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.   

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft veel invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021. De cultuurhuizen kampten met veel annuleringen of stelden hun activiteiten noodgedwongen uit. Er ontstonden nieuwe of alternatieve vormen waarin activiteiten konden doorgaan, bijvoorbeeld een onlineconcert. Voor die nieuwe vormen moesten de cultuurhuizen nog een adequate registratiemethode vinden. Daardoor kon de lokale vrijetijdsmonitor die nieuwe of alternatieve vormen nog niet bevragen.