Overslaan en naar de inhoud gaan

Betrokkenheid van jeugdverenigingen in andere beleidsvelden

Augustus 2023

 

Definitie

Jeugdverenigingen zijn verenigingen binnen het (open) jeugdwerk die groepsgerichte sociaal-culturele initiatieven voor kinderen en jongeren organiseren. Actieve betrokkenheid houdt in dat de jeugdvereniging in kwestie zich stelselmatig inzet om één of meerdere beleidsdoelstellingen te behalen uit een ander beleidsveld.

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Geef aan of de particuliere jeugdverenigingen in uw gemeente actief meewerken aan projecten buiten het beleidsveld jeugd. 

Werken één of meerdere jeugdverenigingen in uw gemeente actief mee aan projecten uit andere beleidsvelden dan jeugd? 

Keuze beleidsvelden: 

 • Buitenschoolse opvang 

 • Cultuur 

 • Gezondheid 

 • Kleuteropvang met kwaliteitslabel 

 • Mobiliteit en verkeersveiligheid 

 • Onderwijs 

 • Regie Buitenschoolse Opvang en Activiteiten (BOA) 

 • Ruimtelijke ordening en milieu 

 • Sociaal beleid, welzijn en OCMW 

 • Sport 

 • Toerisme 

 • Werk, onderneming en middenstand

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.