Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal deelnames aan gemeentelijke sport- en beweeginitiatieven

Augustus 2023

 

Definitie

Het aantal deelnames aan sport- en beweeginitiatieven die de gemeente zelf organiseert. De gemeente organiseert de activiteit volledig autonoom of de gemeente organiseert en heeft de eindverantwoordelijkheid, maar werkt voor de uitvoering samen met derden. 

Deelnames zijn geen unieke deelnemers. Als een persoon bijvoorbeeld aan drie verschillende sportkampen deelneemt, dan telt de stad of gemeente voor de sportkampen drie deelnames. Eén persoon kan aan verschillende initiatieven deelnemen. Als hij of zij bijvoorbeeld een keer deelneemt aan een sportkamp én aan een sportevenement, dan telt de stad of gemeente voor elk van die initiatieven een deelname apart.

Soorten initiatieven voor georganiseerde sportbeoefening: 

 • Sportlessen 
  Sportonderricht om een bepaalde sport- of beweegactiviteit aan te leren (initiatie) of te verbeteren (vervolmaking). Sportlessen worden gedurende een bepaalde periode op geregelde tijdstippen  georganiseerd. 
 • Sportkampen 
  Een organisatie op initiatie- of vervolmakingsniveau die plaatsvindt in internaats- of externaatsverband gedurende minimaal vijf opeenvolgende dagen, op één welbepaalde locatie, waarbij aan iedere deelnemer per dag minstens vier uur begeleide sportactiviteiten gegeven wordt door gekwalificeerde lesgevers. 
 • Sportevenementen 
  Een publiekelijk toegankelijke georganiseerde gebeurtenis of (openlucht)manifestatie van een of meer dagen waar sport centraal staat. 
 • Sport op het werk 
  Het gaat om sportieve acties die de gemeente voor haar eigen medewerkers of lokale bedrijven opzet om hen op het werk, tijdens de middagpauze en voor en na de werkuren meer te laten bewegen en te sporten. Dat kan bijvoorbeeld door sportlessen, sportieve teambuildings, workshops, faciliteren van actiever woon-werkverkeer enzovoort. 
 • Schoolsport of naschoolse sport
  Betreft activiteiten die zowel tijdens de schooluren als na de schooluren kunnen plaats vinden. Bijvoorbeeld Sportsnack, Sport na School, SportKompas, scholenveldloop enzovoort. 
 • Multimove 
  Het gaat over bewegingsactiviteiten voor kinderen tussen drieen acht jaar. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze twaalffundamentele bewegingsvaardigheden. 
 • Buurtsport 
  Het gaat omlaagdrempelige en buurtgerichte initiatieven diede doelgroepen, en in het bijzonderkansengroepen, stimuleren om te sporten. Sport wordt daarbij al dan niet expliciet ingezet als middel om ontwikkeling op individueel of op buurtniveau te bevorderen.  
 • Bewegen op verwijzing (BOV) 
  Dit initiatiefhelpt mensen die onvoldoende bewegen,via een verwijzing door de huisarts, op weg naar een actiever en gezonder leven. Ze worden daarvoor bijgestaan door eenBewegen Op Verwijzing-coachdie een beweegplan op maat maakt en hen motiveert om dat beweegplan uit te voeren en vol te houden. 
 • Aanbod in functie van gezondheid en fitheid 
  Beweeg- en sportaanbod in functie van gezondheid en fysieke fitheid. 
 • Andere gemeentelijke sport- en beweeginitiatieven 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2021. Deze indicator is niet beschikbaar in de lokale vrijetijdsmonitor voor werkjaar 2017.

 

Originele vraagstelling

Indien de gemeente het betrokken initiatief organiseert, voer getal in over aantal deelnames. Vermeld hier het totale aantal deelnames. Dat zijn geen unieke deelnemers.

 

Opmerkingen

Vanwege corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.