Overslaan en naar de inhoud gaan

Organisatie van inspraak per type van inspraakvorm

Augustus 2023

 

Definitie

Deze indicator toont de manier aan waarop jonge inwoners betrokken worden bij het gemeentelijke beleid. Dat kan in Vlaanderen op vijf manieren: met de Jeugdparagraaf, de Jeugdpeiling of onderzoek volgens vaste periodiciteit, de Jeugdraad, de Kindergemeenteraad, of met online inspraak. De gemeente gaf aan of dit structureel of ad hoc plaatsvindt.

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart t.e.m. september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021.

 

Originele vraagstelling

Hoe en voor welke thema’s organiseert uw gemeente onderstaande inspraakvormen? Een gemeente kan haar inwoners betrekken bij haar vrijetijdsbeleid. Dit heet inspraak of burgerparticipatie, de mate waarop de gemeente haar inwoners betrekt bij het cultuur-, jeugd- of sportbeleid. 

Keuzemogelijkeheden burgerparticipatie: 

 • Kindergemeenteraad 

 • Jeugdparagraaf 

 • Peiling of onderzoek met vaste periodiciteit 

 • Online consultatie 

 • Adviesraad 

 • Thematisch gespreksforum 

 • Ambassadeur 

 • Schriftelijke consultatie 

 • Focusgroep 

 • Wijkgesprek 

 • Publieke hoorzitting 

 • Referendum 

Keuze thema’s: 

 • Buitenschoolse opvang en activiteiten 

 • Cultuur 

 • Jeugd 

 • Milieu 

 • Mobiliteit 

 • Sport 

 • Strategisch meerjarenplan 

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.