Overslaan en naar de inhoud gaan

Aandeel inwoners dat aangeeft wekelijks te sporten

Augustus 2023

 

Definitie

Aandeel van de inwoners dat regelmatig actief aan sport doet (activiteiten die minimum 20 minuten duren, zoals zwemmen, fietsen, wandelen, voetballen, …).

De tellers werden berekend op basis van driegegroepeerde antwoordcategorieën:  

  • Minstens wekelijks  
  • Minstens maandelijks  
  • Nooit of een uitzonderlijke keer 

Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen. 

Deze gegevens komen uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor die in het najaar van 2020 werd afgenomen bij een representatief staal van inwoners van 17 tot en met 85 jaar in alle steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. Meer informatie over deze indicator vind je hier op de website van de Gemeente- en Stadsmonitor

 

Bron

2017, 2021: Burgerbevraginggemeente- en stadsmonitor 2020, Agentschap Binnenlands Bestuur 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2020. Deze indicator is niet beschikbaar in de lokale vrijetijdsmonitor voor werkjaar 2017.

 

Leveringsperiode

Januari 2022 over werkjaar 2020.

 

Originele vraagstelling

Hoe vaak heb je de voorbije 12 maanden actief aan sport gedaan? Onder actief sporten verstaan we activiteiten die minimaal 20 minuten duren (zoals zwemmen, fietsen, wandelen, voetballen, enzovoort.Niet kaarten, biljarten of schaken).

Antwoordmodelijkheden: 

'Nooit', 'Een uitzonderlijke keer', 'Maandelijks', 'Meermaals per maand', 'Wekelijks', 'Meermaals per week', 'Dagelijks'  

 

Opmerkingen

De burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor vond plaats in september en oktober 2020. In de cijfers zit dus deels het effect van COVID-19 vervat. Er moet wel rekening gehouden worden met het relatief gunstige moment van de bevraging, vlak voor de tweede golf, toen we uit een wat gunstigere periode met minder beperkingen kwamen. Voor sommige vragen is de referentieperiode bovendien twaalf maanden ("...het afgelopen jaar...") en omvatte die dus ook deels de periode vóór COVID-19. Daarnaast is het effect ook sterk afhankelijk van het thema: terwijl we voor sommige thema's een onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. Voor een echt goede inschatting is het wachten op de resultaten van de volgende burgerbevraging.