Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijke financiële ondersteuning aan individuele jongeren

Februari 2023

 

Definitie

Het dashboard toont of jongeren een financiële tegemoetkoming kunnen aanvragen bij de gemeente voor het volgen van een vorming jeugd(werk). Deze data bieden inzicht in de monitoringsnoden van een stad of gemeente die financiële ondersteuning aanbieden aan individuele jongeren.

Deze ondersteuning is er als tegemoetkoming in het inschrijvingsgeld van een vorming. Daarmee bedoelt men een specifieke sessie voor de ontwikkeling van een opdrachtgerelateerde competentie: het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die kunnen worden ingezet bij vrijwilligerswerk in het jeugdwerk.

 

Bron

2017, 2021: registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Van maart tot september 2022 over werkjaar 2021  

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Kunnen individuele jongeren een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente om een vorming te volgen? 

 

Opmerkingen

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 65% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over ondersteuning. In 2018 was dat 55% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Door de coronapandemie is het werkjaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.