Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijk vormingsaanbod voor sport per doelgroep

Februari 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het aantal gemeenten die per doelgroep een vormingsaanbod voor sport aanbieden. De data bieden inzicht in de monitoringsnoden van een stad of gemeente die vorming organiseren voor sportclubs, -begeleiders, -beoefenaars of -organisatoren. 

Het gaat om een specifieke sessie voor de ontwikkeling van een opdrachtgerelateerde competentie: het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes die kunnen worden ingezet in de vorming van verschillende doelgroepen. 

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende competenties op: 

  • bestuurlijk of administratief; 

  • marketing, promotie of pr; 

  • sporttechnisch. 

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende doelgroepen op: 

  • sportclubs of –verenigingen die sport aanbieden; 

  • sporttechnische begeleiders; 

  • sportbeoefenaars; 

  • sportorganisatoren

  • andere. 

 

Bron

2017, 2021: registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021  

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Organiseert de gemeente vorming voor sportclubs, -begeleiders, -beoefenaars of -organisatoren? Indien ja, klik op ‘Kies waarden’ om de competenties te kunnen selecteren die van toepassing zijn. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

 

Opmerkingen

Het overzicht is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt alleen de meest voorkomende competenties op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te maken.  

Door de coronapandemie is het werkjaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.  

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 65% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over ondersteuning. In 2018 was dat 55% van 232 vrijetijdsdiensten.   

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.