Overslaan en naar de inhoud gaan

Toegankelijkheidsverklaring

Het Departement Cultuur, Jeugd & Media streeft ernaar zijn websites toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.vlaanderen.be/vrijetijdsmonitor.

 

Niet-toegankelijke inhoud

Ondanks de inspanningen om de website zo toegankelijk mogelijk te maken is er momenteel nog inhoud die niet toegankelijk kon gemaakt worden:

  • Sommige afbeeldingen (in het bijzonder sommige grafieken) hebben nog geen beschrijvend tekst-alternatief.
  • Enkele video’s zijn nog niet voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.
  • Sommige teksten en niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding met de achtergrond.

 

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 25 oktober 2022.

 

Feedback en contactgegevens

Wilt u specifieke niet-toegankelijke inhoud raadplegen of heeft u vragen of bedenkingen, mail dan naar vrijetijdsmonitor@vlaanderen.be.

 

Handhavingsprocedure

Meer informatie over klachten