Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking tussen de bibliotheken en externe partners

Augustus 2023

 

Definitie

De mate waarin de openbare bibliotheek samenwerkt met externe partners voor specifieke activiteiten. Dit gaat over publieksactiviteiten alsook activiteiten voor een beperkte groep. De bib kan die volledig zelfstandig of in samenwerking met anderen organiseren. Een samenwerking impliceert echter wel dat de bib inhoudelijk en of financieel participeert. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2021

 

Originele vraagstelling

Werkt de bib in uw gemeente voor onderstaande activiteiten samen met andere organisatoren? 

 • Auteurslezing Ja of nee 

 • Bibliotheekintroductie en -instructie Ja of nee 

 • Bijeenkomst van club of kring Ja of nee  

 • Concert- of muziekvoorstelling Ja of nee 

 • Filmvoorstelling Ja of nee 

 • Theatervoorstelling Ja of nee 

 • Debat Ja of nee 

 • Informatiesessie of -lezing Ja of nee 

 • Loopbaanstimulerende activiteit Ja of nee 

 • Taalcursus Ja of nee 

 • Taalstimulerende activiteit Ja of nee 

 • Tentoonstelling Ja of nee 

 • Voorlees- of vertelsessie Ja of nee 

 • Workshop of cursus Ja of nee 

 • Publiekswervende activiteit Ja of nee 

 

Keuzelijst externe partners: 

 • Amateurkunstenfederatie 

 • Amateurkunstenvereniging voor kinderen en jongeren 

 • Andere gemeentelijke dienst 

 • Andere openbare bibliotheek 

 • Avansa 

 • Basisonderwijs of secundair onderwijs 

 • Buitenschoolse opvang 

 • Gemeentelijke dienst cultuur 

 • Gemeentelijke dienst jeugd 

 • Hoger onderwijs 

 • Individuen 

 • Kleuteropvang met kwaliteitslabel 

 • Lokale vereniging of actor 

 • OCMW 

 • Overheid 

 • Particuliere bibliotheek 

 • Private onderneming 

 • Samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid 

 • Vereniging sociaal-cultureel (volwassenen)werk 

 • Vereniging of actor buiten het werkgebied 

 • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) 

 • Volwassenonderwijs of centrum voor basiseducatie 

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.