Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal deelnames aan het eigen aanbod van de cultuurhuizen

April 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het aantal deelnames aan het eigen aanbod van de cultuurhuizen in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Het aantal deelnames zijn het aantal deelnemers, geteld of geraamd, aan een activiteit. Het gaat dus niet om unieke personen. Een persoon die deelneemt aan meerdere/verschillende activiteiten of voorstellingen wordt telkens opnieuw meegeteld. 

Het gaat over het totaal aantal deelnames zonder specifieke opdeling op basis van type eigen activiteit. 

Onder deelnames aan het eigen aanbod verstaan we personen of verenigingen die minimaal één keer hebben deelgenomen aan het eigen aanbod van het cultuurhuis van het afgelopen werkjaar.   

Het gaat om volgende type eigen activiteiten:   

  • Eigen podiumactiviteiten zoals theater-, dans-, muziek- (concert) en filmvoorstellingen.  
  • Eigen educatieve activiteiten: educatieve activiteiten zorgen ervoor dat de deelnemers kennis, inzicht en vaardigheden verwerven. De nadruk ligt op het leren en het leerproces, ongeacht de inhoud of de doelgroep. Voorbeelden van educatieve activiteiten zijn workshops, lezingen, cursussen, congressen. 
  • Eigen omkaderingsactiviteiten: omkaderingsactiviteiten vallen niet onder het normale educatieve aanbod van het cultuur- of gemeenschapscentrum, maar zijn activiteiten die een andere activiteit omkaderen en de ervaring van de toeschouwer verder intensifiëren, verdiepen of verrijken. Bv. inleiding, lezing, atelier, workshop, rondleiding, vernissage.  
  • Eigen tentoonstellingen: het gaat om een tijdelijke of permanente gelegenheid waarbij een of meerdere personen of organisaties een verzameling voorwerpen aan belangstellenden laten zien. Er worden voornamelijk tentoonstellingen gehouden van beeldende kunsten zoals fotografie; schilder- of beeldhouwkunst. Enkel de tentoonstellingen die werden opgenomen in de jaarbrochure of een andere tussentijdse brochure tellen mee.   
  • Eigen schoolactiviteiten: activiteiten specifiek gericht naar leerlingen.  
  • Andere eigen activiteiten: repetities, vergader-, ontspannings- en ontmoetingsmomenten.  

Onder eigen aanbod verstaan we activiteiten die inhoudelijk en financieel georganiseerd worden vanuit het cultuurhuis. Dit wil zeggen dat ook de activiteiten in samenwerking met andere partners eigen activiteiten zijn, zolang het cultuurhuis inhoudelijk en financieel betrokken is.  

Een cultuurhuisis een open huis, gericht op kunst, cultuur of ontmoetingmet stevige funderingen in de stad en regio.Hetricht zich met een breed en eigen cultuurspreidingsaanbod op de bevolking van een streekgericht werkingsgebied.  

Een cultuurhuis is een amalgaam van cultuur-, gemeenschaps-, ontmoetings- en belevingscentra met bijzondere aandacht voor culturele diversiteit.De term cultuurhuis vervangt de termen cultuur- en gemeenschapscentrum.  

Het is een in infrastructuur verankerde culturele ontmoetingsplek die beheerd wordt door de gemeente,  een autonoom gemeentebedrijf (AGB) of een extern verzelfstandigd agentschap (EVA vzw).  

Een cultuurhuis functioneert ten behoeve van de lokale bevolking met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding.  

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kan voor deze indicator enkel de data voor de referentiejaar 2021 geraadpleegd worden omwille van het verschil in definiëring van 'cultuurhuis' tussen 2017 en 2021. In 2017 beperkte de scope zich tot door het voormalige lokale cultuurdecreet erkende cultuurcentra, terwijl de definitie van 'cultuurhuis' voor werkjaar 2021 ook culture centra, een gemeenschaps-, belevings-, en/of ontmoetingscentra meeneemt. 

Via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunnen wel de data geraadpleegd worden over de cultuurhuizen van 2006 tot en met 2019 die via het uitgedoofde registratiesysteem CCinC werden opgevraagd.

 

Originele vraagstelling

Hoeveel deelnames aan de eigen activiteiten van het cultuurhuis werden het afgelopen werkjaar geregistreerd? 

Numeriek invulveld + keuzeselectie uit opties ‘geteld’ of ‘geraamd’. 

 

Opmerkingen

Niet alle gemeenten beschikken over een cultuurhuis. Verschijnen de gegevens van een bepaalde gemeente niet in de grafiek, dan beschikt de gemeente niet over een cultuurhuis of heeft ze geen gegevens doorgegeven. De cijfertabel toont uitsluitend de gemeenten waarover de lokale vrijetijdsmonitor cijfers heeft.   

Vanaf het volgende invoerjaar van de lokale vrijetijdsmonitor 2021 zullen ook cultuurhuizen in het overzicht worden opgenomen. Voor cijfers uit 2017 is dit nog niet het geval. 

Doordat activiteiten massaal geannuleerd of uitgesteld werden en de cultuurhuizen op alternatieve manieren alsnog aan cultuurprogrammatie deden, is 2020 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.