Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal deelnames aan de vrijetijdsactiviteiten

Mei 2023

 

Definitie

De grafiek geeft per 10 000 inwoners het aantal deelnames aan vrijetijdsactiviteiten weer.

Het aantal deelnames in van de cultuur- en vrijetijdsinitiatieven die de gemeente zelf organiseert. Dat zijn activiteiten of locaties die publiek toegankelijk zijn en een vrijetijds- of culturele inslag hebben. Vaak gaat het om een evenement: een tijdelijke activiteit, zoals een workshop, een theatervoorstelling of een eetfestijn waarbij de vrijetijdsbeleving primeert. Het gaat evengoed om locaties die op zichzelf kunnen bezocht worden en waarop het vrijetijdsgehalte de bovenhand krijgt. 

We tellen deelnames en geen unieke deelnemers. Als een persoon bijvoorbeeld aan drie verschillende initiatieven deelneemt, dan telt u voor de drie initiatieven in kwestie elk één aparte deelname. Een persoon kan een bepaald initiatief meer dan één keer bezoeken. U telt daardoor dus telkens het totaal aantal bezoeken van het initiatief, niet het totaal aantal bezoekers. 

Bekijk hier de vrijetijdsactiviteiten waarop het lokale bestuur volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor een doelgroepenbeleid kan toepassen. 

Deze data bieden inzicht in de trends over de participatie van het beschikbare vrijetijdsaanbod in Vlaanderen waar de stad of gemeente op inzet. 

 

Bron

2017, 2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor  

 

Leveringsperiode

Van maart tot september 2022 over werkjaar 2021.

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021. 

 

Originele vraagstelling

Vermeld het totale aantal deelnames per initiatief.

 

Opmerkingen

Het overzicht is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt alleen de meest voorkomende activiteiten op om zo een vergelijking op basis van data te kunnen maken. 

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen over aanbod en participatie Cultuur in. In 2018 was dat 53% van 232 vrijetijdsdiensten. 

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.   

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft veel invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021. De data hebben betrekking op alle geplande activiteiten, ongeacht ze wel of niet hebben plaatsgevonden door de coronamaatregelen.