Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking tussen de gemeente en externe partners voor jeugdinitiatieven

Augustus 2023

 

Definitie

Gemeenten kunnen in verschillende verschijningsvormen of werksoorten een pakket aan gestructureerde activiteiten aanbieden met een specifiek vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren. Dit gaat door op basis van niet-commerciële doeleinden: doelen die de algemene, integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen. De initiatieven vinden plaats onder educatieve begeleiding en op vrijwillige basis. 

Hiervoor kan de gemeente samenwerken met andere organisatoren op verschillende vlakken. 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart t.e.m. september 2022 over werkjaar 2021.

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2021

 

Originele vraagstelling

Heeft de gemeente onderstaande werkingen voor kinderen en jongeren? 

Maak een opdeling tussen het aantal initiatieven die het gemeentebestuur organiseert en het aantal initiatieven die particulieren organiseren. 

Dit overzicht van initiatieven voor kinderen en jongeren is niet exhaustief, zomin het overzicht van doelgroepen. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende werkingen en doelgroepen op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te kunnen maken. Het is goed mogelijk dat een werking gecombineerde vormen aanneemt. Tel daarvoor het initiatief dat bij een hybride werking primeert. 

Werkt uw gemeente voor deze jeugdinitiatieven samen met externe organisatoren?  

Indien ja, klik op Kies waarden om de organisatoren te kunnen selecteren waarmee de gemeente voor deze werking samenwerkt. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Keuzelijst initiatieven: 

 • Armoede-initiatief 

 • Amateurkunstenorganisatie voor kinderen en jongeren 

 • Buitenschoolse opvang 

 • Grabbelpasactiviteit of gelijkaardig  

 • Initiatief voor kinderen en jongeren met een handicap 

 • Initiatief voor kortgeschoolde jongeren 

 • Jeugdatelier 

 • Jeugdmuziekatelier (JMA)  

 • Jeugdinformatie-initiatief  

 • Kinderboerderij 

 • Kleuteropvang met kwaliteitslabel 

 • Speel-o-theek  

 • Spelanimatie-initiatief 

 • SWAP-activiteit of gelijkaardig 

 • Vakantiewerking 

 • Werking met kansarme jongeren (WMKJ) 

 

Op vlak van: 

 • Administratie 

 • Infrastructuur 

 • Ondersteuning of begeleiding van de organisatie 

 • Promotie of communicatie 

 • Uitlenen of ter beschikking stellen van materiaal 

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar