Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal Multimove-organisaties in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het aantal multimove-organisaties van de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep. De data bieden inzicht in de lokale spreiding van organisaties die Multimove aanbieden. 

Multimove biedt bewegingsactiviteiten aan voor kinderen tussen drie en acht jaar. Zowel een sportclub, lokale sportdienst of andere organisator (bijvoorbeeld een school of een initiatief voor kinderopvang) kan Multimove-activiteiten organiseren.  

 

Bron

2017, 2021: Databank Sport Vlaanderen

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen de data van de Multimove-organisaties worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021. Daarnaast zijn er op het Kennisplatform Sport Vlaanderen extra data over Multimove en schoolsport. 
 

Originele vraagstelling

Sport Vlaanderen genereert de gegevens van Multimove-organisaties uit de databank van erkende Multimove-organisaties en uit de databank van Multimove en Sportsnack.  

De eerste databank bevat gegevens van aanbieders buiten de schoolcontext. Die gegevens worden verzameld op basis van een online aanvraagformulier dat de aanbieders via de website van Sport Vlaanderen kunnen invullen. Erkende Multimove-organisaties zijn steden en gemeenten, sportclubs, initiatieven voor kinderopvang, enzovoort. 

De tweede databank verzamelt gegevens binnen de schoolcontext via de Follo’s (flexibele opdracht leerkracht lichamelijke opvoeding). De Follo’s staan in nauwe verbinding met scholen die Multimove organiseren. 

 

Opmerkingen

Naast Multimove voor kinderen van drie tot acht jaar, bestaan er nog andere naschoolse schoolsportinitiatieven die de lokale vrijetijdsmonitor niet mee opneemt.  

Zo is er Sportsnack voor kinderen uit het basisonderwijs en Sport Na School (SNS) voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Raadpleeg het Kennisplatform Sport Vlaanderen voor data over alle naschoolse schoolsportinitiatieven.