Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal lokale fysieke groepen van sociaal-cultureel (volwassenen)werk

Oktober 2023

 

Definitie

Het dashboard toont enkel het aantal lokaal fysieke groepen van organisaties van sociaal-cultureel werk in de gemeente ie gekend zijn op Vlaams niveau. Dit wil zeggen dat dit gegevens betreffen over 129 organisaties sociaal-cultureel volwassenenwerk afkomstig uit een register van leden die zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse koepelfederatie, zoals ingevoerd in de SISCA applicatie van Departement Cultuur, Jeugd & Media. Dit zijn organisaties die binnen het gelijknamige decreet Vlaamse subsidies ontvangen.

Organisaties van sociaal-cultureel (volwassenen)werk zijn laagdrempelige afdelingen of groepen van sociaal-culturele organisaties. Ze zijn gericht op zingeving aan en emancipatie van hun leden, met oog voor persoonlijke en maatschappelijke ontplooiing.

Sociaal-culturele organisaties werken met vrijwilligers die zich inspannen voor tal van burgerinitiatieven met een impact op het maatschappelijke weefsel. Ze ondersteunen deelnemers die niet alleen levenslang, maar ook levensbreed leren: alles wat met samenleven te maken heeft, krijgt een plek.

Een aangesloten groep is een groep mensen die zich op een duurzame basis al dan niet autonoom verenigt en die een formele relatie onderhoudt met de gesubsidieerde organisatie, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst, een lidmaatschap, of financiële transacties. Een aangesloten groep opereert binnen een geografische context en/of een reële dan wel een virtuele context. Een aangesloten groep heeft een minimale duurzaamheid en stabiliteit. Groepen met een al te tijdelijk karakter, met al te losse verbanden, of met een te wisselend karakter, worden niet aanzien als een aangesloten groep.

SISCA onderscheid de volgende vier soorten groepen:
 
Een lokale fysieke groep is actief op het niveau van één stad of gemeente en is een aangesloten groep waarvan de leden fysiek samenkomen, zelfs al kunnen er ook online media gebruikt worden om contact te houden of de acties van de groep te ondersteunen. Enkel dit type groep is ontsloten op het dashboard.

Een bovenlokale fysieke groep is actief op een ruimer niveau dan één stad of gemeente en is een aangesloten groep waarvan de leden fysiek samenkomen, zelfs al kunnen er ook online media gebruikt worden om contact te houden of de acties van de groep te ondersteunen.

Een lokale online groep is een aangesloten groep die in hoofdzaak via online media actief is en die actief is op het niveau van één stad of gemeente, zoals bv. Hoplr-groepen.

Een bovenlokale online groep is een aangesloten groep die in hoofdzaak via online media actief is en die actief is op een ruimer niveau dan één stad of gemeente

 

Bron

Vernieuwde registratiesysteem Sector Informatie Sociaal-Cultureel volwassenenwerk en Amateurkunsten (SISCA 2.0)

 

Leveringsperiode

De data van SISCA 2.0 over werkjaar 2021 stroomden binnen tussen juni 2022 en maart 2023. 

 

Vergelijkbaar in tijd

Enkel referentiejaar 2021 vanwege wijzigingen in definities in kader van de vernieuwing van SISCA.

 

Originele vraagstelling

Geef aan welke groepen aangesloten zijn bij jouw organisatie. Je kan het overzicht van de aangesloten groepen invullen in het Excelsjabloon of je kan ervoor kiezen om de gegevens rechtsreeks in KIOSK zelf in de vullen. 

 

Opmerkingen

Sinds 2021 wordt voor sociaal-cultureel volwassenenwerk niet meer in werksoorten (bewegingen, vormingpluscentra, verenigingen, vormingsinstellingen) gedacht.

Vlaanderen subsidieert 129 organisaties van sociaal-cultureel volwassenenwerk op basis van het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk van 1 januari 2018. Ontdek hier welke organisaties dat zijn. Niet alle organisaties organiseren zich op lokaal niveau.

Buiten scope van dit dashboard zijn de organisaties sociaal-cultureel werk die niet zijn aangesloten bij een erkende Vlaamse koepelfederatie, maar die wel door een lokaal bestuur worden erkend en waarover lokale besturen rapporteerden via de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Zulke vereniging wordt door de gemeente erkend op basis van een erkenningsprocedure. Dit gaat om sociaal-culturele werkingen die door de gemeente als dusdanig erkend worden, maar buiten het decreet Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk vallen.

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.