Overslaan en naar de inhoud gaan

Initiatieven van het participatie- en toegankelijkheidsbeleid

Januari 2023

 

Definitie

Het dashboard toont gemeentelijke participatie- en toegankelijkheidsinitiatieven voor individuen en verenigingen. De data bieden inzicht in de monitoringsnoden van een stad of gemeente met een specifiek beleid voor kansengroepen. 

Initiatieven van de stad of gemeente om hun vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kansengroepen. Een kansengroep is een geheel van personen die vanwege één of meerdere gemeenschappelijke persoons- of situationele kenmerken feitelijk ongelijke kansen krijgt. Voor deze groep is een specifiek beleid noodzakelijk. 

Een stad of gemeente kan haar vrijetijdsaanbod financieel of niet-financieel toegankelijker maken voor kansengroepen. En dat doet ze voor verenigingen of voor individuen. 

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende initiatieven op die steden of gemeenten kunnen nemen om financiële drempels voor kansengroepen te verlagen: 

 • UiTPAS met kansentarief  

  Mensen met een laag inkomen kunnen een UiTPAS met kansentarief kopen. Dat is een UiTPAS aan een sterk verminderd tarief waarmee zij met een fikse korting kunnen deelnemen aan specifieke UiTPAS-activiteiten of aan activiteiten van een UiTPAS-regio.  

   
 • Kansenpas  

  De kansenpas is een kortingskaart die de stad of gemeente zelf uitreikt aan bepaalde doelgroepen zodat die met een korting op inkomgelden, abonnementen, cursussen, en dienstverlening kunnen deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten van de stad of gemeente zelf, of van lokale verenigingen of organisaties.  

   
 • Kortingssystemen 

  Er bestaan diverse kortingssystemen, eigen aan de stad of de gemeente.  

   
 • Lagere gebruikerstarieven 

  Specifiek voor sport zijn er lagere gebruikerstarieven om gebruik te kunnen maken van sportinfrastructuur.  

   
 • Sportcheques 

  Een stad of gemeente kan sportcheques uitdelen zodat kansengroepen voordeliger kunnen aansluiten bij een sportclub of vereniging die sport aanbiedt. 

   

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende initiatieven op die steden of gemeenten kunnen nemen om niet-financiële drempels voor kansengroepen te verlagen: 

 • Logistieke begeleiding 

  Met logistieke begeleiding kan een stad of gemeente een werking of infrastructuur tijdelijk mee inkleden om te voldoen aan de specifieke noden van een kansengroep. Bijvoorbeeld hellingen voor rolstoelgebruikers of ringleidingen zodat ook slechthorenden met een hoortoestel aan de georganiseerde activiteiten kunnen participeren.  

   
 • Kadervorming 

  Een stad of gemeente kan kadervorming bieden aan verenigingen die met kansengroepen werken. Dat is inhoudelijke ondersteuning, zoals juridische dienstverlening, bemiddeling, het toewijzen van plaatsen voor publieke wegbewijzering of het verstrekken van informatie over beschikbare accommodatie.  

   
 • Specifieke personeelsondersteuning 

  Expertisedeling, de begeleiding van de medewerkers, of het mee in verbinding stellen van de verschillende partijen. 

   
 • Toeleiding 

  Een stad of gemeente kan met toeleiding op een persoonlijke manier stappen zetten om geïsoleerde mensen in armoede te bereiken. Bijvoorbeeld met de inzet van sleutelfiguren of door gerichte promotie kan men het vertrouwen van deze kansengroep winnen en zo hun interesse wekken voor hun deelname aan het vrijetijdsaanbod. 

 

Bron

2017, 2021: registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Van maart tot september 2022 over werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Welke initiatieven organiseert de gemeente om haar vrijetijdsaanbod toegankelijker te maken voor kansengroepen? Klik op Kies waarden onder de betreffende titeltjes om de initiatieven te kunnen selecteren die van toepassing zijn. Meerdere antwoorden zijn mogelijk, tenzij u Niet van toepassing selecteert. 

Welke initiatieven neemt de gemeente om financiële drempels voor kansengroepen te verlagen? Titeltje verenigingen en titeltje individuen. Welke initiatieven neemt de gemeente om niet-financiële drempels voor kansengroepen te verlagen? Titeltje verenigingen en titeltje individuen.

 

Opmerkingen

De overzichten zijn niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende initiatieven op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te kunnen maken.   

Omwille van corona is het werkjaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.  

88% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 263 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 65% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen over Ondersteuning in. In 2018 was dat 55% van 232 vrijetijdsdiensten.   

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.