Overslaan en naar de inhoud gaan

Tewerkstelling in de vrijetijdssectoren

September 2023

 

Definitie

Het aantal effectieve loontrekkende tewerkgestelde personen (arbeidsplaatsen) in de cultuur-, jeugd- en sportsectoren. Het gaat dan om iedereen die voltijds of deeltijds werkt bij een werkgever, in zover werknemers loon of een disponibiliteitsvergoeding ontvangen waarop sociale zekerheidsbijdragen worden ingehouden (statutairen, contractanten, tijdelijken, artikel 60§7 OCMW-wet).  

Studentenarbeid en interimairs zijn niet opgenomen in de dataset. Andere bijzondere tewerkstellingstypes (gelegenheidsarbeid, flexi-jobs, seizoensarbeid…) zijn wel opgenomen.  

In het geval een tewerkstelling gaat om de langdurige vervanging van een medewerker, dan worden in bepaalde gevallen zowel de oorspronkelijke medewerker als de vervanger geteld vermits het gaat over tewerkstelling en niet over prestaties). 

De tewerkgestelde personen zijn op basis van al dan niet commerciële economische activiteiten door de Europese Unie onderverdeeld in vijf NACE-niveaus voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd en Sport. Een NACE-niveau duidt aan tot welke sector de hoofdactiviteit van de werkgever behoort; alle werknemers, onafgezien van welke functie ze ook uitoefenen, worden onder diezelfde NACE code aangegeven. 

Niveau 1 toont de sectie waarin de personen tewerkgesteld zijn.  

Niveau 2 toont de afdeling waarin de personen tewerkgesteld zijn.  

Niveau 3 toont de groep waarin de personen tewerkgesteld zijn.    

Niveau 4 toont de klasse waarin de personen tewerkgesteld zijn.    

Niveau 5 toont de subklasse waarin de personen tewerkgesteld zijn.  

De voor beleidsdomeinen cultuur, jeugd en sport relevante secties, afdelingen, groepen, klassen en sub-klassen met hun NACE codes zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Meer informatie over de NACE codes en hun betekenis kan hier worden geraadpleegd: https://www.vlaanderen.be/economie-en-ondernemen/een-eigen-zaak-starten/nace-code Definities van NACE codes en activiteiten zijn te vinden in Deel III ‘De activiteitennomenclatuur toelichtingen’. 

Niveau 

Indeling 

Beleidsdomein(en) 

NACE code 

NACE omschrijving 

Sectie 

Cultuur 

Kunst, amusement en recreatie 

Sectie 

Cultuur, Sport 

Onderwijs 

Sectie 

Cultuur, Jeugd 

Overige diensten 

Sectie 

Jeugd 

Verschaffen van accommodatie en maaltijden 

Sectie 

Sport 

Administratieve en ondersteunende diensten 

Sectie 

Sport 

Industrie 

Afdeling 

Cultuur 

R.91 

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 

Afdeling 

Cultuur 

R.90 

Creatieve activiteiten, kunst en amusement 

Afdeling 

Sport 

G.47 

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen 

Afdeling 

Sport 

G.46 

Groothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen 

Afdeling 

Cultuur, Sport 

P.85 

Onderwijs 

Afdeling 

Sport 

C.32 

Overige industrie 

Afdeling 

Sport 

C.33 

Reparatie en installatie van machines en apparaten 

Afdeling 

Cultuur, Sport 

R.93 

Sport, ontspanning en recreatie 

Afdeling 

Cultuur, Jeugd 

S.94 

Verenigingen 

Afdeling 

Sport 

N.77 

Verhuur en lease 

Afdeling 

Jeugd 

I.55 

Verschaffen van accommodatie 

Afdeling 

Sport 

C.14 

Vervaardiging van kleding 

Groepen 

Cultuur 

910 

Bibliotheken, archieven, musea en overige culturele activiteiten 

Groepen 

Cultuur 

900 

Creatieve activiteiten, kunst en amusement 

Groepen 

Sport 

476 

Detailhandel in cultuur- en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels 

Groepen 

Sport 

464 

Groothandel in andere consumentenartikelen 

Groepen 

Cultuur, Sport 

932 

Ontspanning en recreatie 

Groepen 

Cultuur, Sport 

855 

Overig onderwijs 

Groepen 

Cultuur, Jeugd 

949 

Overige verenigingen 

Groepen 

Sport 

331 

Reparatie van producten van metaal, machines en apparaten 

Groepen 

Sport 

931 

Sport 

Groepen 

Jeugd 

552 

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 

Groepen 

Sport 

772 

Verhuur en lease van consumentenartikelen 

Groepen 

Sport 

141 

Vervaardiging van kleding, exclusief bontkleding 

Groepen 

Sport 

323 

Vervaardiging van sportartikelen 

Klasse 

Cultuur 

9101 

Bibliotheken en archieven 

Klasse 

Cultuur 

9104 

Botanische tuinen, dierentuinen en natuurreservaten 

Klasse 

Cultuur 

8552 

Cultureel onderwijs 

Klasse 

Sport 

4764 

Detailhandel in sportartikelen in gespecialiseerde winkels 

Klasse 

Cultuur 

9103 

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 

Klasse 

Sport 

9311 

Exploitatie van sportaccommodaties 

Klasse 

Cultuur 

9004 

Exploitatie van zalen 

Klasse 

Sport 

9313 

Fitnesscentra 

Klasse 

Cultuur 

4649 

Groothandel in andere consumentenartikelen 

Klasse 

Cultuur 

9321 

Kermisattracties en pret- en themaparken 

Klasse 

Cultuur 

9102 

Musea 

Klasse 

Cultuur 

9002 

Ondersteunende activiteiten voor uitvoerende kunsten 

Klasse 

Cultuur, Sport 

8559 

Overig onderwijs, n.e.g. 

Klasse 

Sport 

9329 

Overige ontspanning en recreatie 

Klasse 

Sport 

9319 

Overige sport 

Klasse 

Cultuur, Jeugd 

9499 

Overige verenigingen, n.e.g. 

Klasse 

Sport 

3315 

Reparatie en onderhoud van schepen 

Klasse 

Cultuur 

9003 

Scheppende kunsten 

Klasse 

Sport 

8551 

Sport- en recreatieonderwijs 

Klasse 

Sport 

9312 

Sportclubs 

Klasse 

Cultuur 

9001 

Uitvoerende kunsten 

Klasse 

Jeugd 

5520 

Vakantieverblijven en andere accommodatie voor kort verblijf 

Klasse 

Sport 

1419 

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren 

Klasse 

Sport 

3230 

Vervaardiging van sportartikelen 

Subklasse 

Sport 

14199 

Vervaardiging van andere kleding en toebehoren, n.e.g. 

Subklasse 

Sport 

32300 

Vervaardiging van sportartikelen 

Subklasse 

Sport 

33150 

Reparatie en onderhoud van schepen 

Subklasse 

Sport 

46496 

Groothandel in sport- en kampeerartikelen, met uitzondering van fietsen 

Subklasse 

Sport 

47640 

Detailhandel in sport- en kampeerartikelen in gespecialiseerde winkels 

Subklasse 

Jeugd 

55201 

Jeugdherbergen en jeugdverblijfcentra 

Subklasse 

Sport 

77210 

Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen 

Subklasse 

Sport 

85510 

Sport- en recreatieonderwijs 

Subklasse 

Cultuur 

85520 

Cultureel onderwijs 

Subklasse 

Cultuur 

85593 

Sociaal-cultureel vormingswerk 

Subklasse 

Cultuur 

90011 

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten 

Subklasse 

Cultuur 

90012 

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles 

Subklasse 

Cultuur 

90021 

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen 

Subklasse 

Cultuur 

90022 

Ontwerp en bouw van podia 

Subklasse 

Cultuur 

90023 

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken 

Subklasse 

Cultuur 

90029 

Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten 

Subklasse 

Cultuur 

90031 

Scheppende kunsten, m.u.v. ondersteunende diensten 

Subklasse 

Cultuur 

90032 

Ondersteunende activiteiten voor scheppende kunsten 

Subklasse 

Cultuur 

90041 

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke 

Subklasse 

Cultuur 

90042 

Exploitatie van culturele centra en multifunctionele zalen ten behoeve van culturele activiteiten 

Subklasse 

Cultuur 

91011 

Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 

Subklasse 

Cultuur 

91012 

Openbare archieven 

Subklasse 

Cultuur 

91020 

Musea 

Subklasse 

Cultuur 

91030 

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties 

Subklasse 

Cultuur 

91041 

Botanische tuinen en dierentuinen 

Subklasse 

Cultuur 

91042 

Beheer en instandhouding van natuurgebieden 

Subklasse 

Sport 

93110 

Exploitatie van sportaccommodaties 

Subklasse 

Sport 

93121 

Activiteiten van voetbalclubs 

Subklasse 

Sport 

93122 

Activiteiten van tennisclubs 

Subklasse 

Sport 

93123 

Activiteiten van overige balsportclubs 

Subklasse 

Sport 

93124 

Activiteiten van wielerclubs 

Subklasse 

Sport 

93125 

Activiteiten van vechtsportclubs 

Subklasse 

Sport 

93126 

Activiteiten van watersportclubs 

Subklasse 

Sport 

93127 

Activiteiten van paardensportclubs 

Subklasse 

Sport 

93128 

Activiteiten van atletiekclubs 

Subklasse 

Sport 

93129 

Activiteiten van overige sportclubs 

Subklasse 

Sport 

93130 

Fitnesscentra 

Subklasse 

Sport 

93191 

Activiteiten van sportbonden en -federaties 

Subklasse 

Sport 

93199 

Overige sportactiviteiten, n.e.g. 

Subklasse 

Cultuur 

93211 

Exploitatie van kermisattracties 

Subklasse 

Cultuur 

93212 

Exploitatie van pret- en themaparken 

Subklasse 

Sport 

93291 

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen 

Subklasse 

Cultuur 

93292 

Exploitatie van recreatiedomeinen 

Subklasse 

Cultuur 

93299 

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g. 

Subklasse 

Jeugd 

94991 

Verenigingen op het vlak van jeugdwerk 

Subklasse 

Cultuur 

94992 

Verenigingen en bewegingen voor volwassenen 

Subklasse 

Cultuur 

94993 

Verenigingen op het vlak van ziektepreventie en gezondheidsbevordering 

Subklasse 

Cultuur 

94994 

Verenigingen op het vlak van milieu en mobiliteit 

Subklasse 

Cultuur 

94995 

Verenigingen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking 

Subklasse 

Cultuur 

94999 

Overige verenigingen, n.e.g. 

 

Bron

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)  - Directie Statistiek 

 

Leveringsperiode

2023 over het werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen deze data worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021.