Overslaan en naar de inhoud gaan

Autonome en geïntegreerde gemeentediensten 

Augustus 2023

 

Definitie

De indicator toont aan of de gemeentelijke diensten binnen de eigen organisatie één of meerdere keren structureel samenwerkt voor de beleidsdomeinen cultuur, jeugd en sport. Met structurele samenwerkingsverbanden bedoelen we samenwerkingsverbanden die in de organisatie ingebed zijn, die basistaken realiseren die periodiek terugkeren en dus niet occasioneel zijn. In dit geval gaat het om samenwerkingsverbanden binnen de gemeentelijke administratie.   

Tegenover een geïntegreerde of transversale dienst staat een autonome dienst. Dat is een afzonderlijke entiteit met medewerkers en een leidinggevende die uitsluitend voor één beleidsveld werken. De entiteit staat afzonderlijk op het organogram van de gemeente, ze rapporteert rechtstreeks aan de gemeentesecretaris, en het diensthoofd is lid van het managementteam.   

De indicator geeft een overzicht van hoe gemeenten zich op vlak van vrije tijd organiseren: met een autonome cultuur-, jeugd- of sportdienst; met een geïntegreerde vrijetijdsdienst; of met een dienst die op een andere manier georganiseerd is.   

De gemeenten geven aan dat zij voor de beleidsdomeinen cultuur, jeugd en sport samenwerken met andere gemeentelijke beleidsdomeinen:   

 • Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)  

 • Cultuur  

 • Gezondheid  

 • Huis van het Kind  

 • Jeugd  

 • Mobiliteit  

 • Onderwijs  

 • Ruimtelijke ordening en milieu  

 • Sociaal beleid, welzijn en OCMW  

 • Sport   

 • Toerisme  

 • Werk, onderneming en middenstand 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021.

 

Originele vraagstelling

Heeft uw gemeente een autonome dienst?  Ja/nee

Dit zijn de beleidsdomeinen die u bij de vorige vraag niet als een geïntegreerde vrijetijdsdienst heeft aangeduid.   

Indien ja, verschillende antwoordopties met checkboxes:

 • Buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA)  

 • Cultuur  

 • Gezondheid  

 • Huis van het Kind  

 • Jeugd  

 • Mobiliteit  

 • Onderwijs  

 • Ruimtelijke ordening en milieu  

 • Sociaal beleid, welzijn en OCMW  

 • Sport  

 • Toerisme  

 • Werk, onderneming en middenstand

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.