Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal gemeentelijke vrijwilligers

September 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het aantal unieke vrijwilligers dat de gemeente inzet voor het gemeentelijke vrijetijdsaanbod.

De gemeente stelt vrijwilligers aan om haar vrijetijdsbeleid te helpen realiseren. Het engagement komt voort van het gemeentebestuur of van één of meerdere particuliere verenigingen op het grondgebied van de gemeente.

Onder vrijwilligerswerk wordt elke activiteit verstaan die onbezoldigd en onverplicht wordt verricht voor een of meerdere personen van een groep of organisatie of van de samenleving als geheel. De activiteit wordt niet in familie- of privéverband georganiseerd. De vrijwilliger werkt niet met een arbeidsovereenkomst of een dienstencontract en heeft geen statutaire aanstelling. Vrijwilligers in het kader van inspraak worden niet meegerekend, 

De vrijwilligers zijn ingedeeld naargelang hun functie op vijf vlakken: 

 • Op administratief, organisatorisch of logistiek vlak: Vrijwilligers die worden ingeschakeld voor administratieve of logistieke processen van de organisatie, bijvoorbeeld bij de ticketverkoop van activiteiten, of bij het uitdelen van flyers. 

 • Op inhoudelijk vlak of voor activiteiten: Vrijwilligers die inhoudelijk bijdragen aan activiteiten, bijvoorbeeld door structureel ideeën aan te leveren, of door ervaring en specifieke kennis in te brengen. Vrijwilligers in het kader van inspraak of burgerparticipatie worden niet meegerekend. 

 • Op sporttechnisch vlak: Vrijwilligers die technisch bijdragen aan activiteiten of aan een werking, bijvoorbeeld als coach of trainer, of personen die de organisatie technisch bijstaan om de kwaliteit van diens dienstverlening te verhogen. 

 • Voor exploitatie infrastructuur: Vrijwilligers die worden ingeschakeld voor de ondersteuning of het onderhoud van verschillende soorten vrijetijdsinfrastructuur, bijvoorbeeld een klusjesman, of iemand die de catering een handje helpt. 

 • Hybride: vrijwilligers die op de verschillende vlakken worden ingeschakeld. 

Voor deze soorten kunnen verschillende vrijwilligersvergoedingen in gebruik zijn:    

 • Forfaitaire onkostenvergoeding 

  Dit gaat om vrijwilligersvergoedingen waar geen bewijsstukken tegenover staan. Wel moeten organisaties en verenigingen rekening houden met maximum bedragen per dag én per jaar. Deze maxima worden jaarlijks geïndexeerd. Verder betreft de forfaitaire onkostenvergoeding het beperkt vergoeden van vervoerskosten, waar daarentegen wel kostennota's als bewijsstuk tegenover staat. Ook tickets voor openbaar vervoer of een vergoeding voor het gebruik van de fiets vallen hier onder. 

 • Incentive 

  Dit gaat doorgaans om efficiënte motiveringsinstrumenten zoals een niet-financiële beloning in de vorm van kledij, een sportcheque of boekenbon. 

 • Reële onkostenvergoeding 

  Dit gaat om vrijwilligersvergoedingen waar bewijsstukken tegenover staan. De reële (on)kostenvergoeding heeft geen bovengrens en is in wezen dus onbeperkt. Het betreft bijvoorbeeld kassaticketjes of facturen. 

 • Zonder vrijwilligersvergoeding 

  Dit gaat om personen die voor hun vrijwilligerswerk geen vrijwilligersvergoeding ontvangen. Vrijwilligersvergoedingen zijn immers niet verplicht. 

Vrijwilligers kunnen ingeschakeld worden door de gemeente of door de verenigingen. Bij de gemeente gaat dit om het aantal unieke vrijwilligers die de gemeente inschakelt voor haar vrijetijdsaanbod. Bij verenigingen gaat dit om het unieke aantal vrijwilligers die de verenigingen inschakelen voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente. De vrijwilligers worden vanuit de verenigingen ingeschakeld om de activiteiten van de gemeente te ondersteunen.

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Hoeveel vrijwilligers zetten zich in voor het gemeentelijk vrijetijdsaanbod? 

Maak een opdeling tussen het aantal vrijwilligers op een specifiek vlak die de gemeente inschakelt, en het aantal vrijwilligers op een specifiek vlak die de verenigingen inschakelen. De vrijwilligers deelt u daarnaast ook op per deelsector Cultuur, Jeugd of Sport.  

DOOR DE GEMEENTE INGESCHAKELD

Dit gaat om het aantal unieke vrijwilligers die de gemeente inschakelt voor haar vrijetijdsaanbod.

Voer getal in inhoudelijk  

Voer getal in technisch   

Voer getal in organisatorisch  

Voer getal in exploitatie infrastructuur  

Voer getal in hybride  

DOOR DE VERENIGINGEN INGESCHAKELD  

Dit gaat om het aantal unieke vrijwilligers die de verenigingen inschakelen voor het vrijetijdsaanbod van de gemeente. De vrijwilligers worden vanuit de verenigingen ingeschakeld om de activiteiten van de gemeente te helpen ondersteunen.  

Voer getal in inhoudelijk  

Voer getal in technisch  

Voer getal in organisatorisch  

Voer getal in exploitatie infrastructuur  

Voer getal in hybride