Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal deelnemers aan gemeentelijke sport- en beweeginitiatieven per leeftijdscategorie

Augustus 2023

 

Definitie

Beweeginitiatieven die de gemeente zelf organiseert per leeftijdsklasse. De gemeente organiseert de activiteit volledig autonoom of de gemeente organiseert en heeft de eindverantwoordelijkheid, maar werkt voor de uitvoering samen met derden. 

De lokale vrijetijdsmonitor toont per beweeginitiatief vier leeftijdsklassen van deelnemers: kinderen (0 tot 11 jaar), jongeren (12 tot 18 jaar), volwassenen (19 tot 54 jaar) en senioren (55+ jaar). 

Soorten initiatieven voor georganiseerde sportbeoefening: 

 • Sportlessen 

  Sportonderricht om een bepaalde sport- of beweegactiviteit aan te leren (initiatie) of te verbeteren (vervolmaking). Sportlessen worden gedurende een bepaalde periode op geregelde tijdstippen georganiseerd. 
 • Sportkampen 

  Een organisatie op initiatie- of vervolmakingsniveau die plaatsvindt in internaats- of externaatsverband gedurende minimaal vijf opeenvolgende dagen, op één welbepaalde locatie, waarbij aan iedere deelnemer per dag minstens vier uur begeleide sportactiviteiten gegeven wordt door gekwalificeerde lesgevers. 
 • Sportevenementen 

  Een publiekelijk toegankelijke georganiseerde gebeurtenis of (openlucht)manifestatie van een of meer dagen waar sport centraal staat. 
 • Sport op het werk 

  Het gaat om sportieve acties die de gemeente voor haar eigen medewerkers of lokale bedrijven opzet om hen op het werk, tijdens de middagpauze en voor en na de werkuren meer te laten bewegen en te sporten. Dat kan bijvoorbeeld door sportlessen, sportieve teambuildings, workshops, faciliteren van actiever woon-werkverkeer enzovoort. 
 • Schoolsport of naschoolse sport 

  Sportactiviteiten die georganiseerd worden buiten de lesuren en waaraan de leerlingen kunnen deelnemen, bijvoorbeeld Sportsnack, Sport na School, SportKompas, scholenveldloop enzovoort. 
 • Multimove 

  Het gaat over bewegingsactiviteiten voor kinderen tussen drie en acht jaar. Door de kinderen op een leuke en ontspannende manier te laten bewegen, oefenen ze twaalf fundamentele bewegingsvaardigheden. 
 • Buurtsport 

  Het gaat om laagdrempelige en buurtgerichte initiatieven die de doelgroepen, en in het bijzonder kansengroepen, stimuleren om te sporten. Sport wordt daarbij al dan niet expliciet ingezet als middel om ontwikkeling op individueel of op buurtniveau te bevorderen.  
 • Bewegen op verwijzing (BOV) 

  Dit initiatief helpt mensen die onvoldoende bewegen, via een verwijzing door de huisarts, op weg naar een actiever en gezonder leven. Ze worden daarvoor bijgestaan door een Bewegen Op Verwijzing-coach die een beweegplan op maat maakt en hen motiveert om dit beweegplan uit te voeren en vol te houden. 
 • Aanbod in functie van gezondheid en fitheid 

  Beweeg-sportaanbod in functie van gezondheid en fysieke fitheid. 
 • Andere gemeentelijke sport- en beweeginitiatieven 

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021.

 

Leveringsperiode

2022 over werkjaar 2021.

 

Originele vraagstelling

Indien de gemeente het betrokken initiatief organiseert, vul details in over de deelnemers.

Vermeld hier telkens het totaal aantal deelnemers over de categorieën leeftijd, geslacht en woonplaats:

 • Kinderen (0 tot 11 jaar)
 • Jongeren (12 tot 18 jaar)
 • Volwassenen (19 tot 54 jaar)
 • Senioren (55+ jaar)
 • Deelnemers binnen de gemeente
 • Deelnemers buiten de gemeente

 

Opmerkingen

Vanwege corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.