Overslaan en naar de inhoud gaan

Het toegankelijkheidsbeleid rond jeugdprojecten in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont de organisatie van jeugdprojecten in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep. De data bieden inzicht in hoe de dienstverlening van de jeugd- of vrijetijdsdiensten met focus op inclusie evolueert. 

Jeugdprojecten zijn tijdelijke, periodieke initiatieven voor kinderen en jongeren. Het gaat om initiatieven die plaatsvinden in een bepaalde terugkerende periode in het jaar, bijvoorbeeld uitsluitend in de zomermaanden. Ze gaan door op basis van niet-commerciële doeleinden: doelen die de algemene, integrale ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen. De initiatieven vinden plaats onder educatieve begeleiding en op vrijwillige basis. 

De gemeente organiseert zelf een of meer jeugdprojecten of in samenwerking met een partner. De gemeente kan ook beslissen om een initiatief van een externe organisator uitgebreid te ondersteunen, of om een specifiek initiatief niet te organiseren of te ondersteunen.  

Bekijk hier de projecten waarop het stads- of gemeentebestuur volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor een toegankelijkheidsbeleid kan toepassen. 

De gemeente kan een jeugdproject organiseren of aan een jeugdproject meewerken in het kader van een specifiek beleid voor verschillende doelgroepen.

 

Bron

2017: NVT

2021: registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2021

 

Originele vraagstelling

Geef aan of en hoe de onderstaande jeugdprojecten in uw gemeente plaatsvinden. Klik op ’Kies waarden’ om de doelgroep te kunnen selecteren van toepassing. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Laat de velden leeg als het project in kwestie niet in uw gemeente plaatsvindt.

 

Opmerkingen

 In de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor werden de volgende doelgroepen expliciet opgelijst: 

  • jonge mantelzorgers 

  • kinderen en jongeren in bijzondere jeugdzorg 

  • kinderen en jongeren met een handicap 

  • kinderen en jongeren met een vluchtverhaal 

  • kortgeschoolde jongeren 

  • LGBTQIA+ 

  • maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

Uit analyse blijkt dat een ontsluiting van deze gegevens tot op dit niveau geen rapporteringsmeerwaarde biedt. Het overeenkomstige dashboard vertrekt nu eerder van de vragen ‘Heeft het gemeentelijk jeugdproject een inclusief beleid?’ Dat kon in de registratietool worden aangeduid met de antwoordmogelijkheid ‘Geen specifieke doelgroep want inclusieve werking’. 

Het overzicht van jeugdprojecten is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt alleen de meest voorkomende werkingen op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te maken. 

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 55% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen over aanbod en participatie Jeugd in. In 2018 was dat 50% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.