Overslaan en naar de inhoud gaan

Aandeel inwoners dat aangeeft minstens één keer een bibliotheek te bezoeken

September 2023

 

Definitie

Aandeel van de inwoners dat het afgelopen jaar minstens één keer een bibliotheek heeft bezochtin hun eigen gemeente/stad of in een andere gemeente/stad. 

Deze gegevens komen uit de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor die in het najaar van 2020 werd afgenomen bij een representatief staal van inwoners van 17 tot en met 85 jaar in alle steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. 

De tellers werden berekend op basis van vier antwoordcategorieën: 

  • 'Nooit/niet aanwezig in mijn gemeente' 
  • 'Tot 12 keer (in 2020 samenvoeging van '1 tot 6 keer' en '7 tot 12 keer')' 
  • 'Meer dan 12 keer' 
  • 'Niet aanwezig in mijn gemeente/stad' 

Iedereen die antwoordde op de vraag werd in de noemer opgenomen.

 

Bron

BurgerbevragingGemeente-Stadsmonitor, Agentschap Binnenlands Bestuur 

 

Vergelijkbaar in tijd

Deze indicator wordt nieuw ontsloten in 2023 en is niet beschikbaar in de lokale vrijetijdsmonitor voor werkjaar 2017. De data 2017 zijn wel te raadplegen (voor gemeenten, niet voor de steden) via de website van de Gemeente-Stadsmonitor: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/burgerbevraging. 

 

Originele vraagstelling

Hoeveel keer bezocht je het afgelopen jaar in jouw gemeente/stad een openbare bibliotheek? Antwoordmogelijkheden: 'Niet aanwezig in mijn gemeente/stad', 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'. 

Hoeveel keer deed je het afgelopen jaar een van de volgende activiteiten in een andere stad of gemeente? Een openbare bibliotheek bezoeken. Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'. 

 

Opmerkingen

Zie de website van de Gemeente-Stadsmonitor: https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/burgerbevraging.

De burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor vond plaats in september en oktober 2020. In de cijfers zit dus deels het effect van COVID-19 vervat. Er moet wel rekening gehouden worden met het relatief gunstige moment van de bevraging, vlak voor de tweede golf, toen we uit een wat gunstigere periode met minder beperkingen kwamen. Voor sommige vragen is de referentieperiode bovendien twaalf maanden ("...het afgelopen jaar...") en omvatte die dus ook deels de periode vóór COVID-19. Daarnaast is het effect ook sterk afhankelijk van het thema: terwijl we voor sommige thema's een onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. Voor een echt goede inschatting  is het wachten op de resultaten van de volgende burgerbevraging.