Overslaan en naar de inhoud gaan

Aandeel inwoners dat aangeeft minstens één keer een bibliotheek te bezoeken

Oktober 2023

 

Definitie

Aandeel van de inwoners dat het afgelopen jaar minstens één keer een bibliotheek heeft bezochtin hun eigen gemeente/stad of in een andere gemeente/stad. De gegevens over deze indicator komen uit de burgerbevraging van de Gemeente- en stadsmonitor. In het najaar van 2021 werd deze bevraging afgenomen bij een representatief staal van inwoners van 17 tot en met 85 jaar in alle steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. 

 

Bron

BurgerbevragingGemeente- en stadsmonitor van het Agentschap Binnenlands Bestuur 

 

Vergelijkbaar in tijd

De lokale vrijetijdsmonitor ontsluit deze indicator voor het eerst over referentiejaar 2020. Data over referentiejaar 2017 zijn wel te raadplegen op de website van de Gemeente- en stadsmonitor, indicator Bibliotheekbezoek in eigen of andere gemeente

 

Originele vraagstelling

Hoeveel keer bezocht je het afgelopen jaar in jouw gemeente/stad een openbare bibliotheek? Antwoordmogelijkheden: 'Niet aanwezig in mijn gemeente/stad', 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'.

Hoeveel keer deed je het afgelopen jaar één van de volgende activiteiten in een andere stad of gemeente? Noteer enkel de gemeente waar je het meest bent geweest. Een openbare bibliotheek bezoeken. Antwoordmogelijkheden: 'Nooit', '1 tot 6 keer', '7 tot 12 keer', 'Meer dan 12 keer'. 'In welke andere stad of gemeente deed je dit meestal?'

 

Opmerkingen

De burgerbevraging van de Gemeente- en stadsmonitor vond plaats in september en oktober 2021. In de cijfers zit dus deels het effect van COVID-19 vervat. Er moet wel rekening gehouden worden met het relatief gunstige moment van de bevraging, vlak voor de tweede golf. Toen kwamen we uit een relatief gunstigere periode met minder beperkingen. Voor sommige vragen loopt de referentieperiode over twaalf maanden (d.i. "het afgelopen jaar"). Berekend vanaf september 2021 wil dat zeggen dat men ook een korte periode vóór COVID-19 in scope neemt. Daarnaast is het effect op de data sterk afhankelijk van het thema's. Terwijl we voor sommige thema's een onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. Het is uitkijken naar de resultaten van de burgerbevraging van 2024 voor een betere inschatting wat dit betreft.