Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal beschikbare locaties van cultuurhuizen

november 2022

 

Definitie

Een cultuurhuis biedt een werking aan die kan plaatsvinden in een cultureel centrum, een gemeenschaps-, belevings-, en of ontmoetingscentrum. Een cultuurhuis is een open artistiek huis met stevige funderingen in de gemeente of de regio. Het is een culturele ontmoetingsplek in een bepaalde infrastructuur,  die de gemeente beheert om cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding mogelijk te maken voor de lokale bevolking. Bijzondere aandacht gaat uit naar culturele diversiteit. Het cultuurhuis richt zich met een breed en eigen cultuuraanbod op bezoekers uit een bepaald werkingsgebied.

Locaties zijn een of meer gebouwen van het cultuurhuis, of een gebouwencomplex met één adres. Een locatie is voor het cultuurhuis beschikbaar als er daarin  activiteiten kunnen plaatsvinden.

 

Grafiek

Deze indicator is een onderdeel van het dashboard Cultuurinfrastructuur. Dat dashboard bevat ook de andere indicator:

Aantal bibliotheekvestigingen
 

Aantal hoofd- en bijlocaties per 10.000 inwoners

De kaart toont het totale aantal cultuurhuizen in heel Vlaanderen. Wanneer je over de kaart hovert, verschijnt een pop-upvenster met een absoluut cijfer en een cijfer per 10.000 inwoners voor elke afzonderlijke gemeente. Het standaard referentiejaar werd ingesteld op 2021. U kunt dit links bovenaan het dashboard aanpassen naar een vorig jaar. 

De grafiek geeft op basis van de selectie de cultuurhuizen weer voor de geselecteerde gemeente in vergelijking met een geselecteerde vergelijkingsgemeente of -groep. Zowel referentiejaar 2017 als 2021 zijn zichtbaar. Merk je een info-icoontje op, dan kan je de achterliggende informatie terugvinden in een pop-upkader. Je hoeft daarvoor enkel over het info-icoontje te hoveren.

 

Bron

Lokale vrijetijdsmonitor

 

Formaat aangeleverde data

Registratietool

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021.
Daarnaast zijn op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media op data over cultuurhuizen beschikbaar die van 2006 tot en met 2019 door het uitgedoofde registratiesysteem CCinC zijn opgevraagd.

 

Originele vraagstelling

Hoeveel beschikbare locaties hebben de cultuurhuizen in uw gemeente?
Vermeld het totale aantal hoofd- en bijlocaties als het centrum verschillende adressen heeft. 

 

Opmerkingen

88% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 263 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 69% van die vrijetijdsdiensten vulde specifiek de vragen over infrastructuur in.

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft mogelijk een invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021.

 

Relevantie

Deze data bieden inzicht in de geografische spreiding van cultuurhuizen in Vlaanderen en in de lokale spreiding van de cultuurhuizen.