Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal beschikbare locaties van cultuurhuizen

April 2023

 

Definitie

Een cultuurhuis biedt een werking aan die kan plaatsvinden in een cultureel centrum, een gemeenschaps-, belevings-, en of ontmoetingscentrum. Een cultuurhuis is een open artistiek huis met stevige funderingen in de gemeente of de regio. Het is een culturele ontmoetingsplek in een bepaalde infrastructuur, die de gemeente beheert om cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding mogelijk te maken voor de lokale bevolking. Bijzondere aandacht gaat uit naar culturele diversiteit. Het cultuurhuis richt zich met een breed en eigen cultuuraanbod op bezoekers uit een bepaald werkingsgebied.  

Locaties zijn een of meer gebouwen van het cultuurhuis, of een gebouwencomplex met één adres. Een locatie is voor het cultuurhuis beschikbaar als er daarin activiteiten kunnen plaatsvinden. 

Deze data bieden inzicht in de geografische spreiding van cultuurhuizen in Vlaanderen en in de lokale spreiding van de cultuurhuizen (aantal hoofdlocaties en bijlocaties in een gemeente). 

 

Bron

2017: CCinC

2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor 

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021. Let wel, de definitie voor referentiejaar 2017 limiteerde zich in tegenstelling tot die van 2021 wel enkel tot cultuurcentra (zoals gedefinieerd in het voormalige lokaal cultuurdecreet).
Via de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kunnen wel de data geraadpleegd worden over de cultuurhuizen van 2006 tot en met 2019 die via het uitgedoofde registratiesysteem CCinC werden opgevraagd.

 

Originele vraagstelling

Hoeveel beschikbare locaties hebben de cultuurhuizen in uw gemeente? 
Vermeld het totale aantal hoofd- en bijlocaties als het centrum verschillende adressen heeft.   

 

Opmerkingen

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 69% van die vrijetijdsdiensten vulde specifiek de vragen over infrastructuur in.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.  

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft mogelijk een invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021.