Overslaan en naar de inhoud gaan

Het doelgroepenbeleid van de bibliotheken in Vlaanderen

Februari 2023

 

Definitie

Het dashboard toont per doelgroep het aantal bibliotheken in Vlaanderen met een specifiek beleid.

De openbare bibliotheek (OB) kan een of meer activiteiten organiseren voor een specifieke doelgroep. 

Bekijk hier de activiteiten waarop de bib volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor een doelgroepenbeleid kan toepassen.

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende doelgroepen op:  

 • asielzoekers; 

 • bewoners van zorginstellingen; 

 • bezoekers van dienstencentra, wijk- of buurthuizen; 

 • gedetineerden; 

 • jongeren; 

 • kinderen; 

 • minder mobiele personen; 

 • ouderen en senioren; 

 • ouders, gezinnen of families; 

 • personen in armoede; 

 • personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond; 

 • personen met een specifieke zorgbehoefte. 

 

Bron

Voor data over 2017: BIOS3 van het Departement Cultuur, Jeugd, en Media 

Voor data over 2021: registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Van maart tot september 2022 over werkjaar 2021  

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021 

 

Originele vraagstelling

Organiseert de bib in uw gemeente onderstaande activiteiten?

Klik op ‘Kies waarden’ onder het titeltje ‘Doelgroepen’ om de doelgroepen van deze activiteit te selecteren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Selecteer ‘Niet van toepassing’ als de bib in uw gemeente voor deze activiteit geen specifiek doelgroepenbeleid heeft. 

 

Opmerkingen

Het overzicht is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt alleen de meest voorkomende activiteiten op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te maken. 

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen over aanbod en participatie Cultuur in. In 2018 was dat 53% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.     

Geeft de grafiek geen data weer, dan kon de stad of de gemeente geen data via de openbare bibliotheek (OB) ontvangen. Sommige gemeenten hebben zelf geen bib en sommige bibs maken voor hun bibliotheekvoorziening deel uit van een samenwerkingsverband met andere gemeenten.  

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft veel invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021. De bibs kampten met langere sluitingsperioden en met perioden waarin enkel afhalingsdienstverlening mogelijk was. Daardoor vormen de data van 2021 geen exacte weerspiegeling van een openbare bibliotheekwerking van vóór de coronapandemie.