Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal genotuleerde adviezen per type adviesraad

Augustus 2023

 

Definitie

Een genotuleerd advies is een advies dat geagendeerd en behandeld is door het College van Burgemeester en Schepenen of door de gemeenteraad. De bevraagde lokale adviesraden zijn de sport- of vrijetijdsraad, de jeugdraad of de cultuurraad.   

 

Bron

Registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart t.e.m. september 2022 over werkjaar 2021.

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor kunnen gegevens worden vergeleken voor de referentiejaren 2017 en 2021.

 

Originele vraagstelling

Voer het aantal genotuleerde adviezen in voor de cultuurraad, de jeugdraad en de sportraad.

 

Opmerkingen

Omwille van corona is het jaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar.