Overslaan en naar de inhoud gaan

Aandeel inwoners dat aangeeft culturele activiteiten bij te wonen

Mei 2023

 

Definitie

Het dashboard geeft het aantal inwoners weer dat een culturele activiteit bijwoont in of buiten de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Aandeel van de inwoners dat het afgelopen jaar minstens één keer een culturele activiteit heeft bijgewoondin de eigen gemeente/stad of in een andere gemeente/stad. 

 

Bron

2017: NVT 

2021: Burgerbevraging gemeente- en stadsmonitor 2020 

 

Leveringsperiode

Januari 2022 over werkjaar 2020.

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaar 2020 

Deze indicator wordt nieuw ontsloten en is niet beschikbaar in de lokale vrijetijdsmonitor voor werkjaar 2017. 

 

Originele vraagstelling

Hoeveel keer ging je het afgelopen jaar naar een culturele activiteit (toneel, dans, concert)?

 

Opmerkingen

De driejaarlijkse burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor werd afgenomen door het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen in het najaar van 2020 bij een representatief staal van inwoners van 17 tot en met 85 jaar in alle steden en gemeenten van het Vlaamse Gewest. De volgende bevraging is voorzien in 2023.

De burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor vond plaats in september en oktober 2020. In deze cijfers zit dus deels het effect van COVID-19 vervat. Er moet wel rekening gehouden worden met het relatief gunstige moment van de bevragingen, vlak voor de tweede golf, toen we uit een wat gunstigere periode met minder beperkingen kwamen. Voor sommige vragen is daarenboven de referentieperiode bovendien twaalf maanden ("...het afgelopen jaar...") en omvatte die dus ook deels de periode vóór COVID-19. Daarnaast is het effect ook sterk afhankelijk van het thema: terwijl we voor sommige thema's een onmiddellijke impact kunnen verwachten, zal er op andere vlakken maar op langere termijn een impact zijn. Voor een echt goede inschatting hiervan is het wachten op de resultaten van de volgende burgerbevraging. 

Voor meer informatie: zie Leeswijzer Survey. (Burgerbevraging | Gemeente-Stadsmonitor (vlaanderen.be)