Overslaan en naar de inhoud gaan

Aantal leidingsleden en vrijwilligers in de jeugdbewegingen en -verenigingen

Mei 2023

 

Definitie

Het dashboard toont het aantal leidingsleden en vrijwilligers in de jeugdbewegingen en -verenigingen in de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep.

Het aantal personen dat leiding geeft per jeugdbewegingdiein de gemeenteaanwezig is. Ook het aantal leden per leidingslidwordt gemeten. 

Binnen jeugdwerk wordt niet gemakkelijk in werksoorten gedacht. Definiëren sluit vormen en experimenten uit. Toch hanteren jeugd- of jongerenbewegingen zelf wel enkele criteria om aan te geven dat zij een jeugdbeweging zijn: 

  • Een jeugdbeweging is een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie die op het lokale niveau actief is met een vaste groep leden die regelmatig samenkomt, ook buiten de schoolvakanties. In deze organisatie staan spel, groep en ontplooiing centraal. Zo wil de jeugdbeweging bijdragen tot een totale persoonsvorming bij hun leden.  
  • Een jeugdbeweging is een ledenbeweging met een ledenbestand. Dit wil zeggen dat het merendeel van de aanwezige kinderen en jongeren op een doorsnee activiteit aangesloten en verzekerd zijn via de lokale groep van de landelijke koepel van de jeugdbeweging. 
  • De eindverantwoordelijkheid voor de werking van een jeugdbeweging ligt bij de jongeren zelf. Een jeugdbeweging is er immers niet alleen voor de jeugd, maar ook door de jeugd. Een jeugdbeweging kan maar bestaan dankzij het vrijwillige engagement van jongeren en dit zowel op lokaal als op bovenlokaal vlak. Zo ontstaat een lokale afdeling als een groep jongeren de verantwoordelijkheid opneemt om activiteiten voor kinderen en jongeren te organiseren uit hun dorp of omgeving. 
  • Voor haar leden voorziet de jeugdbeweging een doorgroeimodel. Als lid doorloop je verschillende leeftijdsgroepen. De laatste stap biedt de mogelijkheid om leiding te geven. Vrijwilligers op lokaal niveau kunnen daarnaast hun engagementen verder opnemen op bovenlokaal vlak. 

Een jeugdbeweging is een landelijk erkende jeugdwerkorganisatie die op het lokale niveau actief is met een vaste groep leden die regelmatig samenkomt, ook buiten de schoolvakanties. In een jeugdbeweging staan spel, groep en ontplooiing centraal. Via haar activiteiten wil de jeugdbeweging bijdragen tot een totale persoonsvorming.Een jeugdbeweging kan onafhankelijk beslissingen nemen ten opzichte van eender welke moederorganisatie.

 

Bron

2017: Koepelorganisaties van Vlaamse jeugdbewegingen, definities koepelorganisaties en Jeugdbewegingen Overleg en Samenwerking (JOS) 

2021: Registratietool lokale vrijetijdsmonitor, koepelorganisaties van Vlaamse jeugdbewegingen, definities koepelorganisaties en Jeugdbewegingen Overleg en Samenwerking (JOS) 

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over het werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

In de registratietool wordt gevraagd aan lokale besturen om vrijblijvend en zo accuraat mogelijk data aan te leveren die nog niet eerder door Vlaamse of federale instanties verzameld en aangeleverd werden. Het aantal vrijwilligers wordt bevraagd voor: 

  • particuliere jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuizen of –clubs, speelpleinwerkingen, andere particuliere jeugdverenigingen) 

  • Gemeentelijke initiatieven voor kinderen en jongeren (gemeentelijk en particulier niveau) 

Het aantal leden wordt bevraagd voor:  

  • particuliere jeugdverenigingen (jeugdbewegingen, jeugdhuizen of –clubs, andere particuliere jeugdverenigingen) 

 

Opmerkingen

Het werkjaar van een jeugdbeweging is gelijk aan een schooljaar. De cijfers voor referentiejaar 2021 hebben betrekking op de inschrijvingen tijdens het schooljaar 2020-2021. Voor referentiejaar 2017 gaat het over schooljaar 2016-2017.