Overslaan en naar de inhoud gaan

Vaak gestelde vragen

Algemene vragen

Wat is de lokale vrijetijdsmonitor?

De lokale vrijetijdsmonitor is een project van het Departement Cultuur, Jeugd en Media, in samenwerking met Sport Vlaanderen en VVSG. Deze monitor verzamelt en ontsluit heel wat vrijetijdsgegevens over drie periodieke werkjaren binnen eenzelfde legislatuur.

De lokale vrijetijdsmonitor vraagt gegevens op bij diverse authentieke bronnen die al met bestaande platformen gegevens verzamelen op lokaal niveau. Op die manier zorgt de lokale vrijetijdsmonitor voor een zo volledig mogelijk overzicht van data over vrije tijd in de Vlaamse steden en gemeenten. 

Waarom de lokale vrijetijdsmonitor?

Met de data van de lokale vrijetijdsmonitor staan de gemeentebesturen sterk in het voeren van een datagedreven beleid over cultuur, jeugd en sport. Zo kan het de gemeentelijke vrijetijdsdiensten ondersteunen bij bijvoorbeeld de opmaak van hun meerjarenplan, bij de omgevingsanalyse en bij ad hoc onderzoek.

Dankzij de opheffing van de geoormerkte middelen voor cultuur, jeugd en sport zijn de gemeentelijke vrijetijdsdiensten niet langer gebonden aan een bepaalde regulering. Toch willen de Vlaamse overheid én de lokale overheden het Vlaamse vrijetijdsgebeuren alsnog blijven monitoren.

De Vlaamse overheid gaat met de lokale vrijetijdsmonitor voor een volwaardig partnerschap met de steden en gemeenten op vlak van vrije tijd. Samen werken zij met de lokale vrijetijdsmonitor een sterk vrijetijdsbeleid uit op maat van de gemeente.

Hoe werkt de lokale vrijetijdsmonitor?

Coördinatoren van het gemeentelijke cultuur-, jeugd-, sport-, of vrijetijdsbeleid leveren om de drie jaar data over het eigen vrijetijdsbeleid aan via de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Deze data worden in de monitor toegevoegd aan gerelateerde data van andere authentieke bronnen voor een zo volledig mogelijk overzicht van het lokale vrijetijdsgebeuren.

De steden en gemeenten kunnen in interactieve dashboards rapporten samenstellen over acht verschillende thema's: Aanbod, Participatie, Medewerkers, Inspraak, Samenwerking, Tevredenheid, Infrastructuur, en Financiën. Bovendien kunnen zij zich benchmarken over verschillende referentiejaren en met interessante vergelijkingsgroepen zoals de Belfiusclusters, de buurgemeenten, de centrumsteden, één of meerdere specifieke gemeenten, de kustgemeenten, de provincies, de referentieregio's, de Vlaamse rand en Vlaanderen.

Ook de burgers, de Vlaamse gemeenschap, studenten en onderzoekers die vertrouwd zijn met de vrijetijdssectoren, kunnen met deze data aan de slag. De lokale vrijetijdsmonitor geeft namelijk het startschot aan kwalitatief onderzoek over vrije tijd door de publicatie van geobjectiveerde en dus kwantitatieve data.

Vragen over de data

Wie deelt de data?

Iedere stad of gemeente in Vlaanderen kan haar vrijetijdsgegevens vrijwillig en om de drie jaar invoeren in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. 

Met het bevragen van de lokale vrijetijdsambtenaren komt de lokale vrijetijdsmonitor tot gegevens die het elders niet kan vinden. Immers, naast een eigen bevraging aan de lokale vrijetijdscoördinatoren, verzamelt de monitor ook gegevens van andere authentieke bronnen dan de lokale besturen zelf. Daarvoor leveren ook de medewerkers van de diverse sectororganisaties data aan. 

De monitor genereert gegevens van verschillende sectorale instrumenten zoals de Erfgoedkaart van FARO, het ééngemaakt bibliotheeksysteem van Cultuurconnect, de Uitdatabank van publiq, en het digitaal kennisplatform van Sport Vlaanderen, etc. 

Waarover gaan de data?

De lokale vrijetijdsmonitor voedt zich met gegevens van verschillende bronnen over vrije tijd. Acht thema's zorgen voor het overzicht.

Ieder thema heeft een reeks van indicatoren. De opgevraagde data worden per indicator toegelicht in zogenaamde metadatafiches. Bekijk via deze webpagina het overzicht van alle acht thema's en klik door op de onderliggende indicatoren te raadplegen.

Voor een deel van de indicatoren doet de lokale vrijetijdsmonitor een beroep op andere authentieke bronnen dan de stad of de gemeente, bijvoorbeeld Vlaamse of federale instanties, of sectororganisaties. Echter, de steden en gemeenten zijn zelf de meest aangewezen bron om het eigen vrijetijdsgebeuren in kaart te brengen. Daarom stelt de lokale vrijetijdsmonitor een eigen bevraging op. Lokale vrijetijdscoördinatoren kunnen deze invullen in de registratietool. Hierin vraagt de monitor wat het nog niet weet over het vrijetijdsgebeuren op stads- of gemeenteniveau.

In de registratietool vraagt de monitor aan alle lokale vrijetijdscoördinatoren om gegevens die nog niet eerder door Vlaamse of federale instanties werden verzameld. Open dit document voor een overzicht van alle vragen in de registratietool. Deze publiek toegankelijke vragenlijst biedt zicht op de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor.

Sinds 2018 worden om de drie jaar gegevens over vrije tijd verzameld. De gegevens van 2018 hebben betrekking op het werkjaar 2017. De gegevens van 2022 hebben betrekking op het werkjaar 2021. In 2024 wordt een derde meting gepland, dit keer over werkjaar 2023.

Hoe interpreteer ik de data?

De lokale vrijetijdsmonitor ontsluit de data per indicator. Die indicatoren worden geclusterd in acht specifieke thema's. Op deze webpagina vind je daar een overzicht van. Klik je op een thema, dan krijg je een lijst met de onderliggende indicatoren. Die worden weergegeven met een titeltje waarop je kan klikken om de metadata te kunnen raadplegen.

Voor elke dataset wordt namelijk een metadatafiche samengesteld naargelang de data ervan ontsloten worden. Elke fiche wordt opgebouwd met de volgende parameters:

 • Definitie 
  Wat betekent de indicator?

 • Grafiek
  Hoe worden de data gepresenteerd?

 • Bron
  Wie verzamelt de data of vraagt deze op?

 • Formaat aangeleverde data
  In welk format ontving de lokale vrijetijdsmonitor de data?

 • Leveringsperiode
  De periode waarin de data werden gevalideerd en aangeleverd.

 • Vergelijkbaar in tijd
  Over welke referentiejaren werden de data gemeten die de lokale vrijetijdsmonitor ontsluit?

 • Originele vraagstelling
  De vraag waarmee de data van de respondenten in kwestie. werd afgenomen

 • Opmerkingen
  Zijn de data volledig? Kwam de dataleverancier een probleem tegen tijdens het registratieproces die mogelijks voor interpretatie van de data zorgt? Zijn er andere factoren waar je rekening mee moet houden bij het raadplegen van de data?

 • Relevantie
  Waarvoor zijn de data relevant? 

 • Interessante linken
  Ga met een rechtstreekse link naar het interactieve dashboard van de data, download het databestand, of bekijk deze of andere data op het open dataportaal van het Departement Cultuur, Jeugd, en Media.
   

De dynamische vrijetijdssector zorgt ervoor dat de datareeksen doorheen de tijd wel eens kunnen veranderen. Daarom worden de cijfers bij iedere ontsluiting gereviseerd. Merkt de monitor onzuiverheden op, dan worden die op de website aangepast en omschreven. 

Wanneer worden de data opgevraagd?

In het kader van het Planlastendecreet van 11 juli 2011 hief de Vlaamse regering de rapporteringsverplichtingen op ten aanzien van de vrijetijdssectoren. De Vlaamse middelen voor cultuur, jeugd en sport zijn niet langer geoormerkt. Toch willen de Vlaamse én de lokale overheden het lokale vrijetijdsbeleid alsnog blijven monitoren. Om de lokale administraties hierin zoveel mogelijk te ontzorgen, besliste toenmalig minister van cultuur en jeugd Sven Gatz, samen met toenmalig minister van sport Philippe Muyters, om de gemeentelijke administraties slechts om de drie jaar te bevragen. Deze beslissing werd opnieuw bekrachtigd door huidig minister van cultuur Jan Jambon, alsook door minister van jeugd Benjamin Dalle en minister van sport Ben Weyts.

De steden en gemeenten maken om de zes jaar een legislatuurswissel door. De lokale vrijetijdsmonitor helpt hen het eigen vrijetijdsbeleid te onderbouwen met data over telkens het begin, het midden, en het einde van de legislatuur. Op de lange termijn worden zo interessante evoluties in kaart gebracht.

In 2018 vroeg de lokale vrijetijdsmonitor voor het eerst gegevens over vrije tijd op. Dat was een momentopname van het werkjaar 2017. De coronapandemie zorgde ervoor dat de planning met één jaar werd opgeschoven. In plaats van in 2021 vroeg de lokale vrijetijdsmonitor een tweede maal om gegevens in 2022. Dat is dan een momentopname van het werkjaar 2021. In 2024 vraagt de monitor een derde keer om gegevens binnen de legislatuur 2019-2024. Dat is dan een momentopname van het werkjaar 2023. Daarna wordt de monitor verder gezet. 

Wanneer worden de data ontsloten?

De lokale vrijetijdsmonitor ontsluit om de drie jaar heel wat gegevens over het vrijetijdsgebeuren in de steden en gemeenten. Daarvoor maakt de monitor telkens een momentopname van de gegevens over een bepaald werkjaar. 

In 2018 ontsloot de lokale vrijetijdsmonitor voor het eerst gegevens over vrije tijd. Dat was een momentopname van het werkjaar 2017. De coronapandemie zorgde ervoor dat de planning met één jaar werd opgeschoven. In plaats van in 2021 ontsluit de lokale vrijetijdsmonitor een tweede maal in 2022. Dat is dan een momentopname van het werkjaar 2021. In 2024 sluit de monitor de driejaarlijkse rapportering af binnen de legislatuur 2019-2024. Dat is dan een momentopname van het werkjaar 2023. Daarna wordt de monitor verder gezet. 

De lokale vrijetijdsmonitor publiceert de gegevens over het werkjaar 2021 vanaf oktober 2022. Dit gebeurt in een gefaseerde vorm per thema, en op basis van de voortgang van de dataverwerking. De volgorde van de te ontsluiten thema's is als volgt, onder voorbehoud:

1. Thema Infrastructuur

Kwartaal 4 2022

2. Thema Aanbod

Kwartaal 4 2022

3. Thema Participatie

Kwartaal 1 2023

4. Thema Medewerkers

Kwartaal 1 2023

5. Thema Inspraak

Kwartaal 1 2023

6. Thema Samenwerking

Kwartaal 2 2023

7. Thema Tevredenheid

Kwartaal 2 2023

8. Thema Financiën

Kwartaal 2 2023

De monitor communiceert met een nieuwsbrief wanneer er nieuwe rapporten beschikbaar zijn. Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief.

Hoe worden de data ontsloten?

Surf via het menu-item Rapporten naar de interactieve dashboards van de lokale vrijetijdsmonitor. Op deze webpagina verschijnen de rapporten van de data in kwestie na het maken van een selectie. Selecteer dus eerst enkele filters om je rapporten te personaliseren.

 

Stap 1

Kies je gemeente

Je kan slechts één basisgemeente selecteren.

 

Kies een vergelijkingsgroep

Je kan slechts één vergelijkingsgroep selecteren.
Dit zijn de negen groepen waaruit je kan kiezen:

 • Belfiuscluster
 • Buurgemeenten
 • Centrumsteden
 • Eén of meerdere gemeenten
 • Kustgemeenten
 • Provincie
 • Referentieregio
 • Vlaamse Rand
 • Vlaanderen

Selecteer je de groep "Eén of meerdere gemeenten", dan verschijnt vlak onder dit veld een nieuwe filter waarin je je keuze(s) kan maken. 

Selecteer je de groep "Belfiuscluster", "Buurgemeenten", "Provincie" of "Referentieregio", dan genereren de grafieken voor deze vergelijkingsgroepen de data van de gemeenten in de groep waartoe ook de basisgemeente behoort. 

 

Kies één of meerdere referentiejaren

De lokale vrijetijdsmonitor startte in 2018 met data over werkjaar 2017. Het tweede meetmoment vond plaats in 2022 over werkjaar 2021. Tot hiertoe zijn dus slechts twee referentiejaren mogelijk. Beide kan je selecteren.

 

Stap 2

Vertrek van één van de acht thema's. In het daarop verschijnende drop-down menu kan je een deelthema selecteren. In enkele gevallen kan je nog een extra onderliggend niveau selecteren.

Op basis van je selectie verschijnen dan nu de kaarten en grafieken die de betreffende data ontsluiten. Wil je de data beter begrijpen, dan klik je op de knop 'Toelichting van de cijfers' bovenaan de webpagina naast de titel van het dashboard. Verder in deze titelbalk kan je met één knop het volledige databestand van dit dashboard downloaden naar Excel. 

De data worden ontsloten op basis van een benchmark waar mogelijk. De grafieken tonen in dat geval de cijfers geschaald per 10.000 inwoners of jongeren (naargelang het thema). De databestanden tonen daarentegen de absolute aantallen van de data in kwestie. Hierop kunnen desgewenst nog andere berekeningen gemaakt worden dan die dat de grafieken laten zien.

De data worden ontsloten per beschikbaar referentiejaar. De grafieken corresponderen met het geselecteerde referentiejaar uit stap 1. In andere gevallen kan je per grafiek met een filter een apart referentiejaar selecteren.

Selecteerde je in stap 1 een specifieke vergelijkingsgroep, dan vind je een lijst van de gemeenten in die vergelijkingsgroep terug met de link "Gemeenten in vergelijkingsgroep" rechts op de webpagina onderaan de thema's. 

Contacteer ons met vragen over de rapportering via de link "Contact" rechts op de webpagina onderaan de thema's.

Waarom ontsluit de lokale vrijetijdsmonitor voor mijn gemeente maar een deel van de data?

De lokale vrijetijdsmonitor wil dat zoveel mogelijk steden en gemeenten de eigen bevraging invullen. Echter, niet alle lokale besturen kunnen of willen in de voorziene registratieperiode data aanleveren. Tevens kunnen of willen niet alle lokale besturen de data aanleveren binnen al de thema's van de monitor. Sommige steden en gemeenten kiezen ervoor om een aantal indicatoren te prioriteren. 

In 2018 nam 75% van alle lokale besturen in Vlaanderen actief deel.

In 2022 nam 87% van alle lokale besturen in Vlaanderen actief deel. 

Toch is het voor élke stad of gemeente in Vlaanderen mogelijk om de rapporten in te kijken. Naast het stads- of gemeentebestuur leveren immers nog tal van andere authentieke bronnen data aan over het lokale vrijetijdsgebeuren. Neem dus zeker eens een kijkje in de dashboards, ook als jouw gemeente niet aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor deelnam.

Verzamelt de lokale vrijetijdsmonitor data over de Brusselse gemeenten?

Neen, de Brusselse middelen voor cultuur, sport en jeugd worden besteed via de sectorale Vlaamse decreten, waaronder het decreet lokaal cultuurbeleid. Dat maakt dat de Brusselse middelen worden geoormerkt op basis van een aantal beleidsprioriteiten.

Het initiatief van de lokale vrijetijdsmonitor kwam er omwille van de niet-geoormerkte decentralisatie van de Vlaamse middelen voor cultuur, sport en jeugd via het Gemeentefonds. De lokale vrijetijdsmonitor biedt zo enkel de Vlaamse steden en gemeenten de kans om op te volgen of zij blijven investeren in vrije tijd en op welke wijze zij dat doen. 

Wat met de oude data van de fusiegemeenten?

De lokale vrijetijdsmonitor werkt sinds 2018 aan een historische reeks over het lokale vrijetijdslandschap.

Op 1 januari 2019 fuseerden in Vlaanderen vijftien gemeenten tot zeven nieuwe fusiegemeenten. Dertien van de vijftien fuserende gemeenten kregen een nieuwe gemeentenaam. Bijgevolg dienen de tot één gefuseerde gemeenten de gegevens uit 2018 naast mekaar te leggen. De gegevens over referentiejaar 2017 zijn slechts te bekijken onder de 'oude' gemeenten.

De nieuwe fusiegemeenten kunnen de gegevens in de lokale vrijetijdsmonitor vanaf 2021 onder hun nieuwe naam raadplegen. Dat wil zeggen dat er voor werkjaar 2021 geen data zullen beschikbaar zijn voor de gefusioneerde gemeenten onder hun oude naam, en dat op de kaartvisualisatie voor werkjaar 2017 deze gemeenten grijs zullen kleuren. Er zijn hierop echter uitzonderingen bij grafieken uit externe bronnen (zoals de Gemeente- en Stadsmonitor) waarbij toch waarde '0' werd toegekend aan deze fusiegemeenten (in de plaats van géén waarde). In dat geval zullen deze fusiegemeenten toch ingekleurd zijn op de kaart.

Vragen over de registratie

Hoe registreer ik in de registratietool?

De registratietool is een afgeschermde applicatie van de Vlaamse overheid waar de eindgebruiker inlogt met een digitale sleutel, bijv. eID, token of een toepassing zoals ItsMe. Dat is nodig om op een veilige manier data te kunnen invoeren.

De registratietool geeft toegang aan drie gebruikersrollen: een invoerder, een coördinator, en een raadpleger. De gemeentelijke vrijetijdsdiensten gaan zelf eerst na welke medewerkers een bepaalde rol opnemen.

De medewerkers in kwestie nemen vervolgens contact op met de lokale beheerder van het VO-gebruikersbeheer. Enkel een lokale beheerder kan de gebruikersrechten aan de rollen toekennen die nodig zijn om in de registratietool te kunnen werken. Het VO-gebruikersbeheer is de hoofdbeheerder van alle beveiligde applicaties van de Vlaamse overheid. Die gunt aan enkele medewerkers van de lokale besturen het recht om voor de eigen diensten specifieke gebruikersrollen toe te kennen. Meestal is dit de algemeen directeur van de gemeente, de gemeentesecretaris of iemand van de IT-afdeling. 

Men krijgt pas toegang tot de registratietool van zodra de lokale beheerder het specifieke recht CJM Vrijetijdsmonitor Gebruiker heeft toegekend aan één van de drie gebruikersrollen.

Is de registratie verplicht?

Neen, de data-invoer in de registratietool is vrijblijvend. Er is geen rapporteringsplicht want er is geen decretale verankering voor de gegevensregistratie. De Vlaamse overheid oormerkt sinds 2016 niet langer middelen aan o.a. de sectoren Cultuur, Jeugd, en Sport. Daarnaast schrijft het planlastendecreet een planlastvermindering voor voor de lokale besturen. Deze verwierven in hoofdzaak meer autonomie in de uitbesteding van de Vlaamse middelen naar het Gemeentefonds. Echter, heel wat steden en gemeenten drukken nog steeds de wens uit om op een gestructureerde manier te weten te komen wat leeft op vlak van de eigen vrije tijd in vergelijking met dat van andere representatieve gebieden.

De inspanningen van alle Vlaamse cultuur-, jeugd-, sport-, en vrijetijdsdiensten zijn voor deze monitor dan ook cruciaal voor een zo correct mogelijk beeld van het lokaal vrijetijdsgebeuren. 

Het is gewenst doch niet noodzakelijk dat uw stad of gemeente alle vragen in de registratietool beantwoordt. Ziet de gemeentelijke administratie een uitdaging bij de invoer, dan kan het opteren om slechts een deel van de bevraging in te vullen. Het statuspercentage met de voortgangsbalk van de rubrieken is dus louter indicatief. Het helpt de administratie om te bepalen hoeveel vragen het in een rubriek kan beantwoorden. Rubrieken zonder (volledige) invoer kan men bewaren en bevestigen. Ook de thema's binnen die rubrieken kan men zonder (volledige) invoer bewaren en bevestigen. 

De invoerder dient er wel op te letten om het veld leeg te laten bij de vragen die uw stad of gemeente niet wenst of niet kan beantwoorden. Hij geeft enkel de waarde 0 (nul) in als hij dit zeker weet. 

Mag mijn gemeente deelnemen als het niet alle data kan aanleveren?

Zeker! Bent u een lokale cultuur-, jeugd-, sport- of vrijetijdsambtenaar, dan kunt u ervoor opteren om in de registratietool slechts een deel van de bevraging in te vullen. Rubrieken zonder (volledige) invoer kunnen ook bewaard en bevestigd worden. Ook de thema's binnen die rubrieken kunnen zonder (volledige) invoer bewaard en bevestigd worden.

Het statuspercentage met de voortgangsbalk van de rubrieken is louter indicatief. Het helpt de gemeentelijke administratie om te bepalen hoeveel vragen het in een rubriek kan beantwoorden. 

Let er wel op dat u als invoerder het invoerveld in de registratietool leeg laat bij de vragen die uw stad of gemeente niet wenst of niet kan beantwoorden. Geef enkel de waarde 0 (nul) als u dit zeker weet

Vul ik '0' in als ik de data niet ken?

Neen, als uw stad of gemeente een vraag niet wenst of kan beantwoorden, dan laat de bevoegde vrijetijdsambtenaar het veld leeg. Hij geeft enkel de waarde "0" (nul) in als dat het effectieve antwoord is op de vraag.

Het statuspercentage met de voortgangsbalk van de rubrieken in de registratietool is louter indicatief. Het helpt de administratie om te bepalen hoeveel vragen het in een rubriek kan beantwoorden. Rubrieken zonder (volledige) invoer kan men bewaren en bevestigen. Ook de thema's binnen die rubrieken kan men zonder (volledige) invoer bewaren en bevestigen.

Waar vind ik de handleiding?

In dit document leest u een uitgebreide handleiding over hoe u aan de slag gaat in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. De registratietool is het enige format waarmee de lokale vrijetijdsmonitor de lokale vrijetijdscoördinatoren bevraagt. 

Bekijkt u liever het instructiefilmpje dat het gebruik van de registratietool toelicht, dan kan dat op deze webpagina.

Open dit document voor een overzicht van alle vragen in de registratietool. Deze publiek toegankelijke vragenlijst biedt zicht op de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor.

Open dit document voor een Excel-export van alle rubrieken en de vragen erin. Dit document kan nuttig zijn in de voorbereiding op de bevraging, wanneer verschillende binnen de stad of gemeente hiervoor dienen samen te werken.

Hoe krijg ik toegang tot de registratietool?

Een lokale vrijetijdsambtenaar krijgt toegang tot de registratietool in drie stappen:
 

1. CONTACTEER DE COÖRDINATOREN VAN DE CULTUUR-, JEUGD-, SPORT EN VRIJETIJDSDIENST

Voor de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor kan het voorkomen dat men dient samen te werken met verschillende medewerkers binnen en buiten de diverse gemeentediensten in de beleidsvelden cultuur, jeugd en sport. Bent u een medewerker van een vrijetijdsdienst, neem dan eerst contact op met uw coördinator. Bent u de coördinator van een vrijetijdsdienst, neem dan contact op met eventueel andere coördinatoren en enkele medewerkers van de cultuur-, jeugd-, sport- en vrijetijdsdienst.
 

2. BEPAAL WIE VAN DE VERSCHILLENDE DIENSTEN EEN SPECIFIEKE ROL OPNEEMT

De registratietool geeft toegang aan drie gebruikersrollen. Samen met uw collega’s gaat u na wie een bepaalde rol opneemt. Er zijn drie rollen: een invoerder, een coördinator, en een raadpleger

De rol van invoerder kan aan meerdere personen worden toegewezen. Zij voeren de data in de registratietool in. De rol van coördinator beperkt zich tot maximum drie. Zij controleren en bevestigen de ingevoerde data. De rol van raadpleger kan aan meerdere personen worden toegewezen. Zij volgen de invoer graag mee op. 
 

3. CONTACTEER DE BEHEERDER VAN HET VO-GEBRUIKERSBEHEER IN UW GEMEENTE

De registratietool is een afgeschermde applicatie van de Vlaamse overheid waar de eindgebruiker inlogt met een digitale sleutel, bijv. eID, token of een toepassing zoals ItsMe. Dat is nodig om op een veilige manier data te kunnen invoeren. 

Een digitale sleutel verkrijgt u op basis van uw rijksregisternummer. De lokale vrijetijdsmonitor onthoudt dat nummer zelf niet. Het laat de eindgebruiker slechts toe om via het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid (VO-gebruikersbeheer) een beveiligde toegang en specifieke rechten te verkrijgen. 

Enkel de beheerder van het VO-gebruikersbeheer in uw gemeente kan een bepaalde gebruikersrol aan u toekennen. Eens uw team heeft beslist wie welke rol zal opnemen, dan contacteert u de beheerder. Iedere betrokken medewerker bezorgt hem zijn of haar rijksregisternummer, samen met diens gewenste rol in de registratietool. Men krijgt pas toegang tot de registratietool van zodra de lokale beheerder dit specifieke recht heeft toegekend.

Vragen over de rapportering

Hoe lees ik de dashboards?

Surf via het menu-item Rapporten naar de interactieve dashboards van de lokale vrijetijdsmonitor. Op deze webpagina verschijnen de rapporten van de data in kwestie na het maken van een selectie. Selecteer dus eerst enkele filters om je rapporten te personaliseren.

 

Stap 1

Kies je gemeente

Je kan slechts één basisgemeente selecteren.

 

Kies een vergelijkingsgroep

Je kan slechts één vergelijkingsgroep selecteren.
Dit zijn de negen groepen waaruit je kan kiezen:

 • Belfiuscluster
 • Buurgemeenten
 • Centrumsteden
 • Eén of meerdere gemeenten
 • Kustgemeenten
 • Provincie
 • Referentieregio
 • Vlaamse Rand
 • Vlaanderen

Selecteer je de groep "Eén of meerdere gemeenten", dan verschijnt vlak onder dit veld een nieuwe filter waarin je je keuze(s) kan maken. 

Selecteer je de groep "Belfiuscluster", "Buurgemeenten", "Provincie" of "Referentieregio", dan genereren de grafieken voor deze vergelijkingsgroepen de data van de gemeenten in de groep waartoe ook de basisgemeente behoort. 

De geselecteerde vergelijkingsgroep kan je steeds raadplegen via de knop “Gemeenten in vergelijkingsgroep”, aan de linkerkant van de pagina, helemaal onderaan bij Stap 2 op de dashboardpagina.

Kies één of meerdere referentiejaren

De lokale vrijetijdsmonitor startte in 2018 met data over werkjaar 2017. Het tweede meetmoment vond plaats in 2022 over werkjaar 2021. Tot hiertoe zijn dus slechts twee referentiejaren mogelijk. Beide kan je selecteren.

 

Stap 2

Vertrek van één van de acht thema's. In het daarop verschijnende drop-down menu kan je een deelthema selecteren. In enkele gevallen kan je nog een extra onderliggend niveau selecteren.

Op basis van je selectie verschijnen dan nu de kaarten en grafieken die de betreffende data ontsluiten. Wil je de data beter begrijpen, dan klik je op de knop 'Toelichting van de cijfers' bovenaan de webpagina naast de titel van het dashboard. Verder in deze titelbalk kan je met één knop het volledige databestand van dit dashboard downloaden naar Excel. 

De data worden ontsloten op basis van een benchmark waar mogelijk. De grafieken tonen in dat geval de cijfers geschaald per 10.000 inwoners of jongeren (naargelang het thema). De databestanden tonen daarentegen de absolute aantallen van de data in kwestie. Hierop kunnen desgewenst nog andere berekeningen gemaakt worden dan die dat de grafieken laten zien.

De data worden ontsloten per beschikbaar referentiejaar. De grafieken corresponderen met het geselecteerde referentiejaar uit stap 1. In andere gevallen kan je per grafiek met een filter een apart referentiejaar selecteren.

Selecteerde je in stap 1 een specifieke vergelijkingsgroep, dan vind je een lijst van de gemeenten in die vergelijkingsgroep terug via de knop “Gemeenten in vergelijkingsgroep”, aan de linkerkant van de pagina, helemaal onderaan bij Stap 2 op de dashboardpagina.

Contacteer ons met vragen over de rapportering via de link "Contact" rechts op de webpagina onderaan de thema's.

Vragen over de bibs en de cultuurhuizen

Verzamelt de lokale vrijetijdsmonitor data over bibliotheken en cultuurhuizen?

Ja, het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) verzamelde tussen 2006 en 2019 data over de bibliotheken en de cultuurhuizen via de toenmalige sectorale monitors: Bibliotheek Informatie- en OpvolgSysteem (BIOS) en Cultuur- en gemeenschapsCentra in Cijfers (CCinC).

De participatiegraad voor de beide monitors daalde stelselmatig na de inkanteling van de Vlaamse subsidies in het gemeentefonds en na het wegvallen van de decretale verplichting tot registratie. Dit leidde tot een daling van de betrouwbaarheid en van de representativiteit van de data.

Vervolgens werden BIOS en CCinC uitgedoofd op beleidsbeslissing van minister-president en minister van cultuur Jan Jambon. Dit was in samenspraak met de sector en met DCJM. De minister kantelde daarop een beperkte set in van kernindicatoren uit de beide monitors in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor.

De bibliotheken en cultuurhuizen dienen voortaan zelf geen gegevens meer te registreren. Met de lokale vrijetijdsmonitor zijn de gemeentelijke cultuur- en vrijetijdsdiensten verantwoordelijk voor de invoer van deze sectorspecifieke gegevens. Het gemeentebestuur rekent dan wel op de medewerking van de bibliotheken en de cultuurhuizen voor het aanleveren van de data. Omgekeerd rekenen de bibliotheken en de cultuurhuizen op een inspanning van het stads- of gemeentebestuur om hun data in de lokale vrijetijdsmonitor in te brengen. 

De lokale vrijetijdsmonitor verzamelt verder nog gegevens over de bibliotheken en de cultuurhuizen via andere authentieke bronnen dan de gemeente. Zo genereert het gegevens van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Cultuurconnect, publiq, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, etc.

Hoe berekent de lokale vrijetijdsmonitor het bereik van de cultuurhuizen?

Sinds 2022 neemt de lokale vrijetijdsmonitor een aantal kernindicatoren op uit CCinC, het uitgedoofde registratiesysteem voor en over de Vlaamse cultuurhuizen. Hoewel de lokale vrijetijdsmonitor inhoudelijk een geschikt medium is voor het verder monitoren van deze specifieke sector, is het een ander format met een ruimer doelpubliek. Enkele vragen worden daardoor anders geformuleerd. Zo vraagt de monitor naar het bereik van de cultuurhuizen in een meer geaggregeerde vorm dan waarin het voormalige CCinC opvroeg.

Het bereik slaat op enerzijds het aantal deelnames en anderzijds het aantal actieve bezoekers van de cultuurhuizen. In beide gevallen gaat het om de deelname aan de eigen activiteiten van de cultuurhuizen. 

Deelnames zijn geen unieke personen. Als een persoon bijvoorbeeld aan drie verschillende diensten deelneemt, dan tel je voor deze drie elk een aparte deelname. Tot het aantal deelnames behoren de losse tickets én iedere afzonderlijke deelname. Dat wil zeggen: ook alle deelnemers van de groepsactiviteiten zoals de deelnemende klassen.

Naast het aantal deelnames vraagt de monitor naar het aantal actieve bezoekers binnen en buiten de gemeente. Dat zijn enkel de geregistreerde klanten. Klassen of scholen worden hier niet individueel per leerling geteld. Zij vallen onder het aantal deelnames. Een klas of school kan het cultuurhuis wel actief bezoeken, maar het is vaak telkens één geregistreerde klant die de tickets voor de klas of school aankoopt. Bij de actieve bezoekers tel je dus die ene geregistreerde klant.

Door de coronapandemie in 2020 en 2021 is het mogelijk dat niet alle activiteiten van de cultuurhuizen zijn doorgegaan. De monitor meet alle geplande activiteiten, ongeacht of deze door de omstandigheden wel of niet zijn doorgegaan. Daartegenover plaatst de monitor het totale aantal deelnames.