Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarom dit project?

Monitor van lokale vrije tijd

De Vlaamse overheid streeft naar een volwaardig partnerschap met het lokaal niveau. In 2016 werden de sectorale doelsubsidies ingekanteld in het Gemeentefonds. Ook deze voor het lokaal cultuur-, jeugd- en sportbeleid. Daarmee stapt de Vlaamse overheid af van een hiërarchische relatie met de steden en gemeenten. Lokale besturen hebben voortaan meer beheersautonomie om hun beleidsdoelstellingen na te streven.

Dankzij de opheffing van de geoormerkte middelen voor cultuur, jeugd en sport zijn de stedelijke en gemeentelijke vrijetijdsdiensten niet langer gebonden aan een bepaalde regulering. Toch willen de Vlaamse overheid én de lokale overheden het lokale vrijetijdsgebeuren blijven monitoren.

Samen bouwen we aan een sterk vrijetijdsbeleid op maat van jouw stad of gemeente. 

Acht thema's over vrije tijd

De lokale vrijetijdsmonitor ondersteunt de steden en de gemeenten met een overzicht van data die bepaalde beleidsbeslissingen over vrije tijd helpen te onderbouwen. Bekijk met onderstaande link in welke thema's de data geclusterd zijn.

Dit zijn de thema's
Supporters fietsen

5 doelen van de lokale vrijetijdsmonitor

 

 1. De lokale vrijetijdsmonitor biedt een antwoord op de
  monitoringsnoden over de breedte van het lokale vrijetijdsveld,​
  met inbegrip van cultuur, jeugd en sport​

   

 2. De lokale vrijetijdsmonitor is een beleidsinstrument voor​
  lokale besturen bij het voeren van een kwalitatief vrijetijdsbeleid​
  het brengt bestuurlijke beslissingen over vrije tijd in beeld

   

 3. Er is weinig planlastverhoging bij lokale besturen of hun partners 
  de data-inzameling gebeurt via bestaande registers
  of op basis van vrijwillige deelname

   

 4. Lokale ambtenaren en schepenen stelden de indicatoren samen
  zij houden blijvend toezicht op de relevantie ervan

   

 5. De data wordt ontsloten op een centraal platform
  lokale besturen kunnen hier actief mee aan de slag en
  kunnen zich benchmarken met andere steden of gemeenten
Serie foto's over de award-uitreikingen

Onze mijlpalen

 

Mei 2015

De Commissie Decentralisatie bevestigt het toekomstperspectief van monitoring ter ondersteuning en versterking van het lokaal beleid.

 

December 2015

Het participatief startevenement voor een monitoring van het lokaal vrijetijdsbeleid gaat door in het Paleis voor Schone Kunsten in Brussel (BOZAR).

 

Januari 2016

Drie aparte werkgroepen voor cultuur, jeugd, en sport denken na over welke indicatoren een lokale vrijetijdsmonitor moet bevatten. De werkgroepen bestaan uit experten van een aantal sectororganisaties en lokale besturen. 

 

Januari 2017

Het Departement Cultuur, Jeugd, en Media ontwikkelt de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor, samen met Sport Vlaanderen en VVSG. Hiermee zullen de lokale vrijetijdsdiensten vanaf 2018 bevraagd worden. 

Tegelijkertijd start de koppeling van verschillende authentieke databronnen over vrije tijd. 

 

Maart 2018

De registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor wordt gelanceerd. Alle steden en gemeenten in Vlaanderen ontvangen een oproep om de bevraging in de registratietool in te vullen. De vragen hebben betrekking tot het werkjaar 2017.

 

Mei 2018

De eerste deelnemende gemeenten ontvangen een award van toenmalig minister van Cultuur en Jeugd, Sven Gatz.

 

September 2018

De lokale vrijetijdsmonitor werkt met een apart rapporteringsplatform om de eerste verwerkte datasets te kunnen ontsluiten.

 

Januari 2019

Op het 'Cultuurforum2020' wordt de lokale vrijetijdsmonitor aan de sector voorgesteld.

 

Lente 2019

De lokale vrijetijdsmonitor gaat on tour. Het project wordt toegelicht tijdens diverse trefmomenten van VVSG, Sport Vlaanderen en intermediaire partnerorganisaties met de lokale cultuur-, jeugd-, sport-, en vrijetijdsambtenaren en hun schepenen.

 

September 2019

Het projectteam van de lokale vrijetijdsmonitor verzamelt de indrukken van de lokale besturen over de monitor. De indrukken vormen de basis van een optimalisatieplan. 

 

November 2019

Onderzoeksbureau Idea Consult start een kwalitatieve survey om te peilen naar de (niet-)gebruikservaringen van de lokale vrijetijdsdiensten.

 

September 2020

De stuurgroep van de lokale vrijetijdsmonitor beslist om de oorspronkelijk voorziene tweede bevragingsronde van lokale besturen met een jaar uit te stellen door de coronapandemie.

 

December 2020

Onderzoeksbureau Möbius start een diepgravend onderzoek naar de relevantie van alle indicatoren van de lokale vrijetijdsmonitor. 

 

Mei 2021

De registratietool wordt op basis van de voorgaande studies aangepast voor een verbeterd gebruikersgemak.

 

Februari 2022

De vernieuwde registratietool wordt uitgetest door een groep lokale vrijetijdscoördinatoren en de vertegenwoordigers van enkele sectororganisaties. 

Tegelijkertijd start de koppeling van verschillende authentieke databronnen over vrije tijd. 

 

Maart 2022

De registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor wordt voor de tweede keer gelanceerd. Alle steden en gemeenten in Vlaanderen ontvangen opnieuw een oproep om de bevraging in de registratietool in te vullen. De vragen hebben deze keer betrekking tot het werkjaar 2021.

 

April 2022

De eerste deelnemende gemeenten ontvangen een award van minister van Cultuur Jan Jambon, minister van Jeugd Benjamin Dalle, en minister van Sport Ben Weyts. 

De lokale vrijetijdsmonitor neemt een plek in op het Congres Lokaal Sportbeleid.

 

November 2022

De lokale vrijetijdsmonitor ontsluit de eerste datasets op haar nieuwe website. 

 

December 2022

Het projectteam van de lokale vrijetijdsmonitor stelt de eerste datarapporten voor op een webinar.

 

Januari 2022

Partnerorganisaties Bataljong, Cult!, Cultuurconnect, OP/TIL, Netwerk Lokaal Sportbeleid, Sport Vlaanderen, VVBAD, en VVSG leren over de rapporteringstool om hun netwerk van lokale besturen, bibliotheken en cultuurhuizen mee op de hoogte te stellen.  

 

Oktober 2023

Alle datarapporten zijn online. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) evalueert nu de voorbije registratie- en ontsluitingsperiode.

 

December 2023

De lokale vrijetijdsmonitor faciliteert in samenwerking met VVSG enkele werktafels. Op die manier maken al heel wat lokale vrijetijdscoördinatoren kennis over het gebruik van de rapporteringstool bij de opmaak van de gemeentelijke omgevingsanalyse. 

Enkele dagen later stelt het projectteam van de monitor de datarapporten voor op een nieuw webinar. 

 

Maart 2024

De derde bevragingsronde bij lokale vrijetijdsdiensten trapt af.