Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeentelijke sport- en beweeginitiatieven in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Dit dashboard toont het aantal georganiseerde sport- en beweeginitiatieven van de gemeente in verhouding tot een vergelijkingsgroep. Deze data bieden inzicht in de monitoringsnoden van een stad of gemeente wat betreft de sportclubs en –verenigingen met een specifiek beleid voor kansengroepen. Zo kunnen sport- of vrijetijdsdiensten in Vlaanderen makkelijker kennis uitwisselen.  

Steden en gemeenten kunnen hun inwoners met georganiseerde en met niet-georganiseerde initiatieven aan het sporten en bewegen brengen. Een lokaal bestuur organiseert een sport- of beweeginitiatief volledig autonoom of het organiseert en heeft de eindverantwoordelijkheid, maar het werkt voor de uitvoering samen met derden. Zo werkt een stad of gemeente aan een integraal sport- en beweegbeleid.

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende georganiseerde sport- en beweeginitiatieven op:

 • Aanbod in functie van gezondheid en fitheid 
   
 • Bewegen op verwijzing (BOV) 
  Bewegen op verwijzing wil inactieve mensen met een gezondheidsrisico op doktersverwijzing aan het bewegen krijgen via een beweegplan op maat en onder begeleiding van een BOV-coach.
   
 • Buurtsport
  Buurtsport gaat om laagdrempelige en buurtgerichte initiatieven die de doelgroepen, en in het bijzonder kansengroepen, stimuleren om te sporten. Sport wordt hierbij al dan niet expliciet ingezet als middel om ontwikkeling op individueel niveau of op buurtniveau te bevorderen.
 • Schoolsport of naschoolse sport
  Schoolsport of naschoolse sport bestaat uit sportactiviteiten die georganiseerd worden buiten het normale lessenrooster en waaraan leerlingen kunnen deelnemen. Uitzonderlijk vinden de sportactiviteiten plaats binnen het normale lessenrooster. Sportacademie, Sportsnack en een jaarlijkse veldloop zijn voorbeelden van naschoolse sport.

 • Sportevenementen 
  Een sportevenement is een (verplaatsbare) publiek toegankelijke gebeurtenis of (openlucht)manifestatie van één of meer dagen waarbij sport centraal staat.

 • Sportkampen 
  Een sportkamp is een initiatie of vervolmaking die gedurende meerdere opeenvolgende dagen plaatsvindt in een internaat of externaat. Gekwalificeerde lesgevers begeleiden de sportactiviteiten minstens vier uur per dag. Een dagkamp of speelpleinwerking is geen sportkamp.

 • Sportlessen
  Een sportles is sportonderricht om een bepaalde sport- of beweegactiviteit aan te leren (initiatie) of te verbeteren (vervolmaking). Sportlessen worden gedurende een bepaalde periode op geregelde tijdstippen georganiseerd.

 • Sport op het werk 
  Het gaat om sportieve acties die de stad of gemeente opzet voor haar eigen medewerkers of voor lokale bedrijven om hun medewerkers meer te laten sporten en bewegen op het werk, tijdens de middagpauze en voor en na de werkuren. Dat kan bijvoorbeeld door sportlessen, sportieve teambuildings, workshops, door actiever woon-werkverkeer te vergemakkelijken, enzovoort.

 

Voor georganiseerde sport- en beweeginitiatieven somt de lokale vrijetijdsmonitor de volgende leeftijdscategorieën op waarvoor het lokaal bestuur zich kan engageren:

 • Kinderen (0 tot 11 jaar)

 • Jongeren (12 tot 18 jaar)

 • Volwassenen (19 tot 54 jaar)

 • Senioren (55+ jaar)

 

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende sport- en beweeginitiatieven op voor niet-georganiseerde, ongebonden sporters:

 • Inhoudelijke initiatieven voor niet-georganiseerde, ongebonden sporters
  Bijvoorbeeld een tool of app, routekaarten of gidsen.
 • Infrastructuur in de gemeente zelf voor niet-georganiseerde, ongebonden sporters
  Bijvoorbeeld een fit-o-meter, beweegbank, outdoor fitness of plaatselijke loopomloop. Het gaat alleen om infrastructuur in de stad of gemeente zelf, dus bijvoorbeeld niet om een mountainbikeroute die verbonden is met verschillende steden of gemeenten.

 

Bron

2017, 2021: registratietool lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Van maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

Referentiejaren 2017 en 2021

 

Originele vraagstelling

Vul de gegevens in van de sport- en beweeginitiatieven die de gemeente zelf neemt. Voorziet de gemeente onderstaande georganiseerde sport- en beweeginitiatieven? Voorziet de gemeente onderstaande initiatieven voor niet-georganiseerde, ongebonden sporters?

 

Opmerkingen

Het overzicht is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende initiatieven op om zo een vergelijking op basis van data mogelijk te maken.

Omwille van corona is het werkjaar 2021 geen weerspiegeling van een normaal werkjaar. 

88% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 263 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 68% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over aanbod en participatie sport. In 2018 was dat 81% van 232 vrijetijdsdiensten.

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, alsook het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.