Overslaan en naar de inhoud gaan

Beleidsdoelstellingen van de bibliotheken in Vlaanderen

Maart 2023

 

Definitie

Het dashboard geeft het aandeel weer van bibliotheken die zich rond een specifieke doelstelling organiseren.

Een openbare bibliotheek (OB) stelt verschillende soorten fysieke en digitale informatie- en cultuurdragers ter beschikking. Ook de inhoud van die dragers maken zij toegankelijk voor alle inwoners binnen en buiten haar werkgebied. De inrichtende macht van een openbare bibliotheek is in Vlaanderen altijd een gemeente of intergemeentelijke organisatie. Zij geven de OB een of meer beleidsdoelstellingen die de bib gedurende langere periodes of het hele jaar door moet realiseren voor bepaalde activiteiten. 

Bekijk hier de activiteiten waarop de bib volgens de bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor haar beleidsdoelstellingen kan toepassen. 

De lokale vrijetijdsmonitor somt de volgende beleidsdoelstellingen op: 

  • community information of maatschappelijke thema’s 

  • cultuureducatie 

  • cultuurparticipatie of -spreiding 

  • doelgroepenwerking of laagdrempeligheid 

  • e-inclusie of mediawijsheid 

  • gemeenschapsvorming of ontmoeting 

  • leesmotivatie of –bevordering 

  • levenslang leren 

  • ontspanning en vrije tijd 

  • scholenwerking of onderwijs 

 

Bron

De registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor

 

Leveringsperiode

Maart tot september 2022 over werkjaar 2021 

 

Vergelijkbaar in tijd

In de lokale vrijetijdsmonitor worden alleen de data  voor referentiejaar 2021 ontsloten. 
Daarnaast zijn op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media data over de bibliotheken beschikbaar die van 2006 tot en met 2019 via het uitgedoofde registratiesysteem BIOS3 werden opgevraagd

 

Originele vraagstelling

Organiseert de bib in uw gemeente onderstaande activiteiten? Indien ja, klik op ‘Kies waarden’ onder het titeltje ‘Beleidsdoelstellingen’ om de beleidsdoelstellingen van de activiteit te kunnen selecteren. Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Selecteer ‘Niet van toepassing’ als de bib in uw gemeente voor deze activiteit geen specifieke beleidsdoelstellingen nastreeft. 

 

Opmerkingen

Hoewel de beleidsdoelstellingen van de openbare bibliotheken (OB) vóór het referentiejaar 2017 al via BIOS3 werden opgevraagd, werd dit in een andere vorm bevraagd. Dat bemoeilijkt een vergelijking tussen de referentiejaren 2017 en 2021. De resultaten van referentiejaar 2017, en ook  die van vorige referentiejaren, kunnen alsnog geraadpleegd worden op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Het overzicht is niet exhaustief. De lokale vrijetijdsmonitor somt enkel de meest voorkomende activiteiten op om zo een vergelijking op basis van data te kunnen maken. 

87% van alle steden en gemeenten in Vlaanderen registreerde data over het werkjaar 2021 in de registratietool van de lokale vrijetijdsmonitor. Dat zijn 262 vrijetijdsdiensten – op een totaal van 300 lokale besturen – die gegevens hebben ingevoerd. 44% van die vrijetijdsdiensten vulde in 2021 specifiek de vragen in over aanbod en participatie Cultuur. In 2018 was dat 53% van 232 vrijetijdsdiensten.  

Ontdek hier welke steden en gemeenten aan de eigen bevraging van de lokale vrijetijdsmonitor hebben deelgenomen, evenals het percentage geregistreerde velden van de deelnemende gemeenten.   

Geeft de grafiek geen data weer, dan kon de stad of de gemeente geen data via de openbare bibliotheek (OB) ontvangen. Sommige gemeenten hebben zelf geen bib en sommige bibs maken voor hun bibliotheekvoorziening deel uit van een samenwerkingsverband met andere gemeenten.  

De coronapandemie van 2020 en 2021 heeft veel invloed op de representativiteit van de data over het werkjaar 2021. De bibs kampten met langere sluitingsperioden en met perioden waarin enkel afhalingsdienstverlening mogelijk was. Daardoor vormen de data van 2021 geen exacte weerspiegeling van een openbare bibliotheekwerking van vóór de coronapandemie.