Overslaan en naar de inhoud gaan

Buitenlandse personen zonder Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer

Het toekennen van rechten voor buitenlandse personen zonder Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer kan niet via het toegangs- en gebruikersbeheer van de Vlaamse overheid aangezien er geen authentieke bron voor bestaat. Het toekennen van rechten voor deze buitenlandse personen moet gebeuren via KIOSK

De hoofdvertegenwoordiger kan voor de buitenlandse persoon zonder Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer vertegenwoordigers die een werkrelatie hebben met deze buitenlandse persoon aanstellen. Deze vertegenwoordigers kunnen dossiers beheren in KIOSK. Zowel de hoofdvertegenwoordiger als de vertegenwoordiger(s) moeten geen Belgische eID hebben.

    KIOSK schema buitenlandse persoon

    Is er voor de buitenlandse persoon geen hoofdvertegenwoordiger gekend? Dan moet de buitenlandse persoon zelf de registratie van de buitenlandse persoon zonder Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer via KIOSK aanvragen.

    1. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media behandelt de aanvraag binnen een termijn van 10 dagen. Het departement kan voor bijkomende informatie telefonisch of per e-mail contact opnemen met de buitenlandse persoon.
    2. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media brengt de buitenlandse persoon  op de hoogte of de registratie van de buitenlandse persoon zonder Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer al dan niet is goedgekeurd. De buitenlandse persoon wordt bij goedkeuring automatisch hoofdvertegenwoordiger van de buitenlandse persoon zonder Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer.