Overslaan en naar de inhoud gaan

Fonds Culturele Infrastructuur

Nieuws

Sinds 1 januari 2021 is het Fonds Culturele Infrastructuur ingekanteld bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media.
De dienstverlening is volledig overgenomen door het departement.

Meer info

Fonds Culturele Infrastructuur

De Vlaamse Openbare Instelling (VOI) "Fonds Culturele Infrastructuur"  werd opgericht in 1998 (hoofdstuk XII van Programmadecreet van 19 december 1998).

Het Fonds had als taak: 

  • investeringssubsidies te verstrekken voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van culturele en jeugdinfrastructuur met supra-lokaal belang;
  • het aankopen, bouwen en verbouwen van de eigen culturele en jeugdinfrastructuur van de Vlaamse Gemeenschap en het ten laste nemen van de kosten ervan voor uitrusting en apparatuur, de eigenaarsverplichtingen, de onroerende voorheffing en het eigenaarsonderhoud;
  • het betalen van huurgelden, erfpachtvergoedingen, beschikbaarheidsvergoedingen en andere kosten voor het gebruiksrecht van gebouwen en terreinen, die ressorteren onder het beheer van de entiteiten Cultuur en Jeugd van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. 

Het FoCI engageerde zich om het belang van de culturele en jeugdinfrastructuur voor de sectoren te valideren en te investeren in het verbeteren ervan. De Vlaamse overheid wil als eigenaar van de infrastructuren zelf een voortrekkersrol opnemen inzake circulariteit, verduurzamen en optimaliseren.

Investeringssubsidies

Onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting van de Vlaamse Regering, kunnen overheden, instellingen en organisaties via het FoCI investeringssubsidies verkrijgen.

De investeringssubsidies worden verleend voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of aankopen van grote culturele infrastructuur met bovenlokaal belang of voor sectorale prioriteiten.

Sites en gebouwen in beheer van het Fonds Culturele Infrastructuur

  

Meer info of hulp nodig?

Inhoudelijke vragen | Vragen over een lopend dossier in KIOSK | Technische vragen over KIOSK

Gebruik het contactformulier