Overslaan en naar de inhoud gaan

Schade

Het materiaal van de ULDK is niet verzekerd. Alle schade aan en verlies van het materiaal valt ten laste van de aanvrager.  

De aanvrager kan ontheven worden van het betalen van een schadevergoeding in de volgende gevallen: 

  • Ingeval van brand, storm en waterschade als deze het gevolg zijn van overmacht. De overmacht moet aangetoond worden door de aanvrager. Geef de bewijzen van de overmacht af bij de inlevering van het ontleende materiaal; 

  • Ingeval van vandalisme, vastgesteld door de politie van de plaats waar het materiaal van de ULDK opgesteld stond. Geef deze verklaring af bij de inlevering van het ontleende materiaal; 

  • Ingeval van diefstal van ontleend materiaal van de ULDK moet de aanvrager een proces-verbaal door de politie laten opstellen. Geef dit proces-verbaal (of in voorkomend geval het proces-verbaalnummer) af bij de inlevering van het ontleende materiaal. 

Vul het schadeformulier in en geef dit samen met de nodige bewijsstukken (verslag brandweer, PV politie) ten laatste bij de inlevering van de tenten af.  

Uitleendienst Kampeermateriaal
Waarborgen en beheren
02 251 69 43
Maandag tot vrijdag: 8 u. tot 12 u. - 12.30 u. tot 15.45 u.